ПРИСТРІЙ ДЛЯ СПЕЦИФІЧНОГО БАГАТОКАНАЛЬНОГО ЕЛЕКТРИЧНОГО ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО АКСОНАЛЬНИХ ГРУП ТРАКТІВ СПИННОГО МОЗКУ

  • О. О. Нахаба ДУ “Інститут нейрохірургії ім.А.П.Ромоданова НАМИ України", м. Київ
  • В. І. Цимбалюк ДУ “Інститут нейрохірургії ім.А.П.Ромоданова НАМИ України", м. Київ
  • Н. Я. Гридіна ДУ “Інститут нейрохірургії ім.А.П.Ромоданова НАМИ України", м. Київ
Ключові слова: сучасна мікроелектродна техніка, багатоканальна реєстрація, біоелектрична активність, провідні шляхи нервової системи, вакуумна фіксація, специфічне підключення, аксональні тракти спинного мозку

Анотація

Резюме. У статті коротко представлена ​​проблема незворотного пошкодження спинного мозку. Розглянуто вже існуючі види мікроелектродної техніки для реєстрації біопотенціалів нейронів головного мозку. Представлені нові вдосконалені моделі мікроелектродной техніки нові способи їх підключення до провідних шляхах нервової системи, засновані на принципі вакуумної фіксації. Новизна даних розробок підтверджена патентом України на корисну модель і патентом України на винахід. Коротко наведені основні серії експериментів, що підтверджують спроможність запропонованих нами пристроїв, і способів їх використання.

Посилання

1. Аветисов Э.С., Розенблюм Ю.З.. Вопросы офтальмологии в кибернетическом освещении. М., “Медицина". -1973. - С.28.
2. Возіанов О. Ф., Кордюм В. А. Медицина майбутнього - етапи становлення. //Журнал АМН України -2003, - №4, - С.635.
3. Державний департамент інтелектуальної власності. Патент України на корисну модель № 4669, заявка № 20040806375, від 17.01.2005, Бюл.№1, 2005.
4. Державний департамент інтелектуальної власності. Патент України на винахід № 79768, заявка № 20040806374, від 25.07.2007, Бюл.№11, 2007р.
5. Костюк П.Г. Микроэлектродная техника. Киев, изд-во Академии наук УССР. - 1960. - С.45.
6. Мещерский Р.М. Методика микроэлектродного исследования. М., Медгиз.-1960. - С.52.
7. Нові технології в діагностиці та лікуванні нейрохірургічної патології спинного мозку. //Український нейрохірургічний журнал. - 2006.-№1.~ С.57.
8. Отчет конференции общества “Спинной мозг. “ // Нейрохирургия. - 2002. - №4. — С. 72.
9. Покровский В.И., Лищук В. А., Шевченко Г.В. Текущие задачи информатизации медицинской науки. //Вестник РАМН. - 2004.-№2.-С4.
10. Розенфельд Л.Г., Овсяннікова Л.М., Носач О.В. Сучасний стан та перспективи інноваційного розвитку медичної галузі в установах АМН України. //Журнал АМН України. - 2005. -№1. - с.208.
11. Слинько Е.И. Оценка результатов хирургического лечения патологии спинного мезга. //Український нейрохірургічний журнал. -2007. №4-Матеріали науково-практичної конференції нейрохірургів України ' ‘Критерії якості життя хворих після нейрохірургічних втручань". - С.48.
12. СтепановГ.А., Русских С.В. Нове концепции в комплексном лечении пациентов с травмой спинного мезга, включающие реконструктивную микрохирургию и последующую реабилитацию. //Вестник РАМН. -2008. -№8. - С.31
13. Хренов А.П., Новиков Л.Н. - регенерація задних корешков спинного мезга нервов крысы в условиях трансплантации эмбриональной нервной ткани.//Морфология. - 2000. №6, - С.42.
14. Шевелев И.Н., Басков А.В. Восстановление функции спинного мозга: современные возможности и перспективы исследований. //Журнал вопросы нейрохирургии им. Бурденко. - 2000. - №3. - с.35-39.
Опубліковано
2010-12-29
Як цитувати
Нахаба, О. О., Цимбалюк, В. І., & Гридіна, Н. Я. (2010). ПРИСТРІЙ ДЛЯ СПЕЦИФІЧНОГО БАГАТОКАНАЛЬНОГО ЕЛЕКТРИЧНОГО ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО АКСОНАЛЬНИХ ГРУП ТРАКТІВ СПИННОГО МОЗКУ. Український науково-медичний молодіжний журнал, 3(57), 69-71. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/707