З ІСТОРІЇ РОЗВИТКУ МЕДИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ: ІНФАРКТ МІОКАРДА

  • О. О. Карпенко Національний медичний університет імені О.О.Богомольця, м.Київ, Україна
  • К. П. Лазарева Національний медичний університет імені О.О.Богомольця, м.Київ, Україна
Ключові слова: медична термінологія, інфаркт міокарда, ішемія, атеросклероз

Анотація

Резюме. Проаналізовано сучасні дані літератури вітчизняних і зарубіжних вчених, що стосуються лікування інфаркту міокарда, спираючись на розбір термінологічних аспектів даного захворювання. В роботі використані статистичні дані захворюваності та смертності від інфаркту міокарда в світі і в Україні. А також детально розкриваються механізми розвитку ІМ, патофізіологічні варіанти причин загострення атеросклеротичного процесу в коронарних артеріях.

Посилання

1. Di: Med. Georgi Arnaudov. Terminologia medica polyglotta/ZSofia: Madicina et physcultura,1964. - P. 1029. Bulgaria.
2. Шевченко О. П, Мишнев О. Д.//Ишемическая болезнь сердца, Изд. Реафарм, М, 2005 - 416 с.
3. Алперт Дж. Френсис Гр.//Лечение инфаркта миокарда. Практическое руководство: Пер. с англ. - М.: Практика, 1994 - 255 с.
4. Коваль Е.А., Нетяженко Н.В., Амосова Е.Н. Оправданные ожидания и горькие сюрпризы: итоги Всемирного конгресса кардиологов - 2006 //Серце і судини, №4(16) 2006, с. 4-9.
5. Дзяк Г.В.,Коваль Е.А. Тромболитическая терапия при остром коронарном синдроме с элевацией сегмента ST: необходимо ли изменить стандарт реперфузионной терапии?//Український кардіологічний журнал, №1, 2002.
6. Лутай М.И., Лисенко А. Ф.,Пономарева Г.В., Моисеенко О. И. Применение аторвастатина у больных с нарушениями липидного обмена// Український кардіологічний журнал, №5, 2006.
7. Диагностика и корреляция нарушений липидного обмена с целью профилактики и лечения аторосклероза. Краткие рекомендации//Всероссийское научное общество кардиологов, Москва, 2005.
8. Настанова з діагностики й терапії гострої серцевої недостатності. Робоча група з гострої серцевої недостатності Європейського кардіологічного товариства.// Київ,Моріон,2005
Опубліковано
2010-12-29
Як цитувати
Карпенко, О. О., & Лазарева, К. П. (2010). З ІСТОРІЇ РОЗВИТКУ МЕДИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ: ІНФАРКТ МІОКАРДА. Український науково-медичний молодіжний журнал, 3(57), 77-79. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/711