ОЛЕКСАНДР АНДРІЙОВИЧ КИСІЛЬ - ВИДАТНИЙ ОРГАНІЗАТОР СТУДЕНТСЬКОЇ НАУКИ

  • І. А. Свінціцький Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
Ключові слова: О.А. Кисіль, науково-дослідна робота студентів, Клінічне товариство студентів-медиків Імператорського університету Св. Володимира, історія медицини

Анотація

Резюме. Стаття присвячена висвітленню внеску Олександра Андрійовича Киселя в становлення і розвиток студентського наукового руху в Імператорському університеті Св. Володимира. Він заклав основні принципи розвитку молодіжної медичної науки в нашій країні, заснувавши разом зі своїми колегами Клінічне товариство студентів-медиків, а згодом впродовж усієї своєї професійної діяльності пропагував наукову діяльність студентів як один із пріоритетів вищої освіти.

Посилання

1. История Клинического общества студентов-медиков Императорского Университета Св.Владимира с 1881 по 1913 год [Текст]- К., 1913. - 32 с.
2. Конюс Э.М. Александр Андреевич Кисель и его школа [Текст]: монография/Э.М.Конюс. -М., 1949. - 346 с.
3. Москаленко В. Ф. Віхи життя і діяльності Олександра Андрійовича Киселя (до 150-річчя з дня народ¬ження) [Текст] /В.Ф.Москаленко, В.Г.Коляденко, Я.В.- Цехмістер, В.З.Нетяженко, І.А. Свінціцький//Український науково-медичний молодіжний журнал. - 2009. - .УЗ. - С. 6-9.
4. Савватимская Н.П. К истории развития научных студенческих обществ в медицинских институтах и роль профессора А.А.Киселя в их организации [Текст] / И.И.Савватимская // Педиатрия. - 1975. - №7. - С. 71-72.
5. Свінціцький І.А. Студентське наукове товариство імені О.А.Киселя: славетні сторінки минулого та перспективи на майбутнє [Текст] / І.А.Свінціцький // Український науково-медичний молодіжний журнал. - 2011.-М1.-С 6-16.
Опубліковано
2012-02-27
Як цитувати
Свінціцький, І. А. (2012). ОЛЕКСАНДР АНДРІЙОВИЧ КИСІЛЬ - ВИДАТНИЙ ОРГАНІЗАТОР СТУДЕНТСЬКОЇ НАУКИ. Український науково-медичний молодіжний журнал, 1(67), 5-8. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/717