ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ НЕОВІРУ В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ПЕРЕДНІХ ЕНДОГЕННИХ УВЕЇТІВ ВІРУСНОЇ ЕТІОЛОГІЇ

  • Е. Ш. Алієва Кримський державний медичний університет імені С. І. Георгієвського, м. Сімферополь, Україна
  • Г. О. Ширяева Кримський державний медичний університет імені С. І. Георгієвського, м. Сімферополь, Україна
  • Г. І. Копаєнко Кримський державний медичний університет імені С. І. Георгієвського, м. Сімферополь, Україна
  • Г. І. Копаєнко Кримський державний медичний університет імені С. І. Георгієвського, м. Сімферополь, Україна
Ключові слова: передні ендогенні увеїти вірусної етіології, лікування, неовір

Анотація

Резюме. У статті представлено результати спостере­ження та лікування 61 пацієнта з переднім ендогенним увеїтом вірусної етіології. Пацієнтам основної групі, яка складалася з 20 осіб (20 очей), окрім традиційного ліку­вання додатково призначався неовір. Хворі контрольної групи, у яку увійшло 41 пацієнт (41 око), отримували тільки основну протизапальну терапію. Було встановлено, що застосування неовіру у пацієнтів з переднім ендогенним увеїтом вірусної етіології скорочує процес внутрішньооч- ного запалення та зменшує період лікування.

Посилання

1. Гулямова М. Д. Иммунологическая характеристика больных хроническими увеитами герпетического и цитомегаловирусного генеза /Гулямова М. Д., Ризопулу А. И., Камилов X. М. //Медицинская иммунология. - 2005. -Т. 7, №5-6.-С. - 343-350.
2. Клиническая эффективность этиопатогенетического лечения эндогенных увеитов/Иванова Н. В., Литвиненко А.Г., Ярошева Л.М., и др. // Тези доп. X з’їзду офтальмологів України. - Одеса, 2002. - С. 135.
3. Левин А. Э. Неовир в монотерапии хронического рецидивирующего генитального герпеса / Левин А. Э., Самутин Ф. Л.// Заболевания, передаваемые половым путем. - 2000. -№1-С. 24
4. Малиновская В.В. Клинико-лабораторная эффективность неовира при лечении урогенитальных хламидиозов /Малиновская В.В., Делекторский В.В //Применение неовира. - СПб., 2002. - С. 4-7.
5. Марков И. С. Современная этиологическая диагностика эндогенных увеитов инфекционного генеза // Тези доп. IVміжнар. конф, з офтальмології. -К, 1998. - С. 210-211.
6. Савко В. В. Основные этиологические формы эндогенных увеитов: клиника, диагностика, лечение / Савко В. В., И арицина И. И., Коновалова И. В. // Офтальмологический журнал. - 2006. - № 1. - С. 58-62.
7. Храменко И. И. Современные методы диагностики офтальмогерпеса /Храменко И. И., Пономарчук В. С., Гайдамака Т. Б. // Офтальмологический журнал. - 2005. - № 3. - С. 59-65.
8. Agrawal R. V. Current approach in diagnosis and mana-gement of anterior uveitis /R.V. Agrawal, S. Murthy, V. Sangwan //Indian J Ophthalmol. -2010. - Vol. 58. № 1,- 11-19.
9. Dick A. D. Immune mechanisms of uveitis: insights into disease pathogenesis and treatment // Int. Ophthalmol. Clin. - 2000. - Vol. 40. - P. 1-18.
Опубліковано
2012-02-27
Як цитувати
Алієва, Е. Ш., Ширяева , Г. О., Копаєнко, Г. І., & Копаєнко, Г. І. (2012). ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ НЕОВІРУ В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ПЕРЕДНІХ ЕНДОГЕННИХ УВЕЇТІВ ВІРУСНОЇ ЕТІОЛОГІЇ. Український науково-медичний молодіжний журнал, 1(67), 17-18. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/719