СТАН СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ НОСА У ТЮТЮНОЗАЛЕЖНИХ ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ: АСПЕКТИ СОЦІАЛЬНОЇ ПРОФІЛАКТИКИ

  • В. Ю. Вознюк Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
  • О. Ю. Лисенко Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
  • О. В. Діхтярук Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
Ключові слова: тютюнопаління, мукоциліарний кліренс, аденоїдні вегетації, нікотин, тютюновий кашлель, зона Кісельбаха

Анотація

Резюме. Реорганізація системи охорони здоров'я в умовах недостатнього фінансування, можливо тільки шляхом її перепрофілювання згідно з  існучимипрофілактичними стратегіями. Адже головним завданням охорони здоров'я є розробка і  впрвадження профілактичних заходів, спрямованих на попередження та подолання тютюнової завісімості, шляхом проведення просвітницької роботи серед дітей і підлітків.
Саме тому, найбільш актуальним є проведення профілактично-роз'яснювальної роботи, відносно негативних наслідків куріння і шляхів подолання тютюнової залежності, адже призупинка поширення епідемії тютюнокуріння - це запорука ефективного попередження більшості захворювань респіраторної і серцево-судинної системи.

Посилання

1. Виховання національно свідомого, патріотично зорієнтованого молодого покоління, створення умов для його розвитку як чинник забезпечення національних інтересів України: інформаційно-аналітичні матеріали / кол. авторів: В А. Головенько та О.О. Яременко (керівники) та ін. -К.: Державний ін-т проблем сім ’ї та молоді, 2003.
2. Генкова Л.Л. Чому це шкідливо / Л.Л. Генкова, Н.Б. Славков М.: Просвіта, 1989.
3. ЗабалійМ. Структурні компоненти здорового образу життя / М. Забалій, С. Закопайло // Освіта і управління. - 2005. -т. 8. - NQ 2.
4. Красовсъкий К. С. Економіка контролю над тютюном в Україні з погляду суспільного здоров ’я / К. С. Кра-совсъкий, ТІ. Андреева, М.Н. Машляківський - Київ, 2002,- С. 102-103.
5. Красовсъкий К. С. Тютюн та здоров ’я /К. С. Красовсъкий, Т.І. Андреева - Київ, 2004.
6. Методи дослідження носу і приносових пазух / під ред. В.П. Терещенко. - вид. II, перероб. І доп. - К: МІЦ “Медінформ”, 2006. - С. 368-400.
7. Москаленко В. Ф. Концептуальні підходи до формування сучасної профілактичної стратегії в охороні здоров ’я: від профілактики медичної до профілактики соціальної/В. Ф. Москаленко - К.: Авіцена, 2009. -240 с.
8. Мостовий Ю.М. Епідеміологічні, соціально-психологічні та економічні аспекти куріння тютюну серед учнівської та студентської молоді міста Вінниці /Ю.М. Мостовий // Вісник ВДМУ. - 2001. -№ 5. -С. 561-566.
9. Науменко О. Слизова оболонка носаяк багаторівневий фізіологічний бар ’єр / О. Науменко, В. Терещенко, А. Задорожна //Ліки Украйни. - 2004. -№2.-С. 91-92.
10. Науменко ОМ. Можливі причини порушення назальної секреції при хронічному риніті/ОМ. Науменко, ОМ. Іванова, В.П. Терещенко //Ринологія. - 2005. -№ 2. -С. 7-14.
11. Радбиль О.С. Курение / О.С. Радбиль, Ю.М.Комаров - М.'.Медицина, 1988. - 160 с.
12. Рекомендації з профілактики та лікування тютюнопаління /І.П. Смирнов, О.О. Кваша, ЇМ. Горбась, Н.В. Давиденко - К, 2001 - 20 с.
13. Роль засобів масової інформації та інших джерел у формуванні здорового способу життя молоді / О. Балакірєва, Н. Бутенко, О. Вакуленко та ін. - К: Український ін-т соціальних досліджень, 2000.
14. Сагалович Б.М. Фізіологія та патологічна фізіологія верхніх дихальних шляхів / Б.М. Сагалович - К.: Медицина, 1967. - 328 с.
Опубліковано
2012-02-27
Як цитувати
Вознюк , В. Ю., Лисенко, О. Ю., & Діхтярук , О. В. (2012). СТАН СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ НОСА У ТЮТЮНОЗАЛЕЖНИХ ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ: АСПЕКТИ СОЦІАЛЬНОЇ ПРОФІЛАКТИКИ. Український науково-медичний молодіжний журнал, 1(67), 30-32. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/723