СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ПРОФІЛАКТИКИ АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ В УКРАЇНІ

  • О. О. Голубенко Національний медичний університет імені О.О.Богомольця, м.Київ, Україна
  • Л. І. Галієнко Національний медичний університет імені О.О.Богомольця, м.Київ, Україна
Ключові слова: артеріальна гіпертензія, фактори ризику, профілактика

Анотація

Резюме. Медико-соціальна і економічна значимість проблеми АГ висуває зростаючі вимоги до вдосконалення її профілактики, діагностики та лікування. Ефективність такої профілактики АГ багато в чому залежить від належної профілактичної підготовки лікарів на додипломному та післядипломному етапах. При підготовці майбутніх лікарів необхідно акцентувати особливу увагу на таких важливих аспектах, як оволодіння теоретичними знаннями та набуття практичних умінь щодо своєчасного виявлення факторів ризику АГ, їх корекції за допомогою модифікації способу життя та фармакотерапії, діагностики та лікування хворих відповідно до діючих стандартів медичної допомоги.

Посилання

1. Москаленко В. Ф., Грузєва Т. С, Галієнко ЛІ., Іншакова Г.В. Наукове обґрунтування структури, завдань та заходів проекту Загальнодержавної програми “Здоров’я-2020: український вимір ”. // Східноєвропейський журнал громадського здоров ’я. - 2012, №2-3, с. 248-257.
2. Наказ МОЗ України № 384 від 24.05.2012 “Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при артеріальній гіпертензії”.
3. Свіщенко Є.П. Виявлення та лікування артеріальної гіпертензії в Україні: реальність та перспективи. // Український кардіологічний журнал. -2010. -Додаток І.-с. 13-15.
4. Горбась І.М., Смирнова О.П., Кваша О.О., Дорогой А.П. Оцінка ефективності “Програми профілактики і лікування артеріальної гіпертензії в Україні” за даними епідеміологічних досліджень. // Артеріальна гіпертензія. - 2010. - №6. - с. 51-67.
5. Медико-соціальні аспекти хвороб системи кро¬вообігу: Аналітично-статистичний посібник. // За ред. В.М.Коваленка, В.М.Корнацького. - К, 2009. - 148 с.
6. Рекомендації української асоціації кардіологів з профілактики та лікування артеріальної гіпертензії. // Посібник до Національної програми профілактики і лікування артеріальної гіпертензії. Четверте видання, виправлене і доповнене. Київ 2008.
7. Горбась І.М. Епідеміологічні та медико-соціальні аспекти артеріальної гіпертензії. // Український кардіологічний журнал. - 2010. - Додаток 1. - с. 16-21.
8. Law M.R, Morris J.К, Wald N.J. Use of blood pressure lowering drugs in the prevention of cardiovascular disease: meta-analysis of 147 randomised trials in the context of expectations from prospective epidemiological studies. // BMJ. May 23, 2009;338:bl665.
9. Matchar D.B., McCrory D.C., Orlando L.A. et al. Systematic review: comparative effectiveness of angiotensin-converting enzyme inhibitors and angiotensin 11 receptor blockers for treating essential hypertension. // Ann Intern Med. January 1, 2008;148:16-29.
Опубліковано
2013-09-25
Як цитувати
Голубенко, О. О., & Галієнко, Л. І. (2013). СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ПРОФІЛАКТИКИ АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ В УКРАЇНІ. Український науково-медичний молодіжний журнал, 3(75), 5-7. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/726