СТАН АУТОМІКРОФЛОРИ У ХВОРИХ НА ПСОРІАЗ

  • Г. Є. Асцатуров Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, м. Львів, Україна
  • О. О. Сизон Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, м. Львів, Україна
Ключові слова: псоріаз, мікробна флора, ступінь обсіменіння, клінічний перебіг, тривалість захворювання

Анотація

Мета роботи - дослідити кількісний склад мікробної флори і ступінь обсіменіння шкіри хворих на псоріаз в залежності від клінічної форми, стадії, а також тривалості заболеванія.

Матеріали і методи. Дослідження мікрофлори шкіри проведено з осередків ураження у 64 хворих на псоріаз, які перебували під наглядом. Забір матеріалу проводився за допомогою методу відбитків з подальшою мікробіологічної ідентифікацією мікроорганізмов.

Результати і обговорення. Мікробіологічне дослідження мікрофлори шкіри хворих на псоріаз дозволило констатувати, переважно, наявність S. aureus, S. epidermidis, S. saprophyticus, родів Bacillus і Micrococcus. Кількісний склад мікробного пейзажу шкіри показав домінуючі позиції S. aureus і S. epidermidis. Мікробне забруднення шкіри вогнищ ураження у хворих на псоріаз суттєво зростає і має ймовірну взаємозв'язок із клінічним перебігом патологічного процесу, досягаючи максимальних значень у пацієнтів з еритродермією і прогресуючої стадіей.

Висновки. В результаті проведеного дослідження було простежено залежність кількісного і якісного складу мікробної флори шкіри хворих на псоріаз від клінічного перебігу і тривалості дерматозу.

Посилання

1. Волкославская В.Н. Микробная флора и ее влияние на развитие акне и других заболеваний кожы головы / В. Н. Волкославская, В. Ю. Мангушева //Матеріали регіональної науково-практичної школи,,Проблеми дерматології та ІПСШ від дитячого до похилого віку Київ: НМАПО ім. П.Л. Шулика, 2011. - С. 20-24.
2. Глухенький Б.Т. Вопросы этиологии и патогенеза псориаза // Здоров ’я України. — 2001. —№ 6. — С. 8.
3. Кутасевич Я.Ф. Современный взгляд на проблему псориаза //Дерматологія та венерологія. — 2002. — №2 (16).-С. 3-10.
4. Куценко И.В. Современные подходы к лечению десквамативных дерматозов волосистой части головы / И.В. Куценко, Е.Н. Куценко//Український журнал дерматологи, венерологи, косметологи. — 2007. — №1 (24). — С. 24-27.
5. Солошенко Е. М. Мікробіоценоз шкіри хворих на поширені дерматози / Е. М. Солошенко, EL.В. Жукова, В.В. Соколов, О.М. Білоконь // Український журнал дер¬матології, венерології, косметології, ім. М.О. Торсуєва. - 2010,-.У 1-2 (20). - С. 62-72.
6. Ткач В.Є., Никифорук Р.Ф. Патоморфоз псоріазу// Тези доповідей VII Українського з ’їзду лікарів-дермато- венерологів. - 1999. - С. 37.
7. Хоулт Дж. Определитель бактерий Берджи/Дж. Хоулт, 11. Криг, 11. Снитидр.-М.: Мир, 1997.-т.2-800с.
8. Шевченко Т. И., ШлоповВ. Г. Патологическая анатомия псориатической болезни. - К.: УкрНТЕК, 2001. -355 с.
9. Fry L. An Atlas ofPsoriasis. -London andNew York: Taylor and Francis, 2004. - 99 p.
10. Henseler T. Disease concomitance in psoriasis /
T. Henseler, E. Christophers // J. Am. Acad. Dermatol. - 2005. - Vol. 42, X>2 -p. 982-86.
11. Skov L., Baadsgaard O. Bacterial superantigens and inflammatory skin diseases // Clin. Exp. Dermatol.- 2006,- Vol. 31,NQ1.-P. 57-61.
12. Yarwood J.M., LeungD.Y., SchlievertPM. Evidence for the involvement of bacterial superantigens in psoriasis, atopic dermatitis and Kawasaki syndrome // FEMS Microbiol. Lett.-2000,- Vol. 192, NQL-P.1-7.
Опубліковано
2013-09-25
Як цитувати
Асцатуров, Г. Є., & Сизон, О. О. (2013). СТАН АУТОМІКРОФЛОРИ У ХВОРИХ НА ПСОРІАЗ. Український науково-медичний молодіжний журнал, 3(75), 19-23. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/732