СИСТЕМА АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ У ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ З НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 1 ТИПУ

  • М. А. Даренська Науковий центр проблем здоров'я сім'ї та репродукції людини Сибірського відділення РАМН, м Іркутськ, Росія
  • С. В. Гнусiна Науковий центр проблем здоров'я сім'ї та репродукції людини Сибірського відділення РАМН, м Іркутськ, Росія
Ключові слова: перекисне окислення ліпідів, антиоксидантний захист, хворі на цукровий діабет 1 типу

Анотація

Резюме. Обстежено 40 дітей і підлітків хворих на цукровий діабет 1 типу. Визначено особливості змін системи ліпопероксидації - антиоксидантним захисту у хворих на цукровий діабет 1 типу в залежності від віку. Отримані дані свідчать про необхідність диференційованого підходу до призначення антиоксидантної терапії.

Посилання

1. Гнусина С.В. Перекисное окисление липидов и антиоксидантная система у больных сахарным диабетом /типаразного возраста [Текст]: дисс. ...канд. мед. наук: 14.00.16: ГУ “ВСНЦСОРАМН/С.В. Гнусина -Иркутск, 2007. - 126 с.
2. Дедов И.И. Сахарный диабет [Текст]/И.И. Дедов, М.В. Шестакова. -М.: Универсум паблишинг, 2003. -456 с.
3. Ильин В.П. Закономерности метаболических и гормональных изменений в динамике становления репродуктивной функции у больных сахарным диабетом 1 типа [Текст] /В.П. Ильин, М.А. Даренская, Л.И. Колесникова // Бюллетень ВСНЦ СО РАМН. - 2004. - №3. - С. 122-127.
4. Перекисное окисление липидов и антиоксидантная система у детей и подростков, больных сахарным диабетом 1 типа [Текст] / Т.П. Бардымова, Л.И. Колесникова, Н.Г. Карлова [и др.]//Бюллетень ВСНЦ СО РАМН. - 2004. -№ 2. - С. 35-38.
5. Процессы липопероксидации и антиоксидантная защита у больных сахарным диабетом [Текст] / Т.П. Бардымова, Л.И. , С.В. Тюменцева [и др.] // Паллиативная медицина и реабилитация. - 2006. - М2. - С. 6.
6. Смирнова О.М. Свободно-радикальное окисление и антиоксидантная защита при сахарном диабете [Текст]: Пособие для врачей / О.М. Смирнова, Т.В. Никонова, И.И. Дедов. -М., 2003. - 40 с.
7. Effects of vitamin Е supplementation on intracellular antioxidant enzyme production in adolescents with type 1 diabetes and early microangiopathy [Text] / F.Chiarelli, F.Santilli, G. Sabatino [et al.]//Pediatr. Res. - 2004. - Vol. 56. -P. 720-725.
8. Jay D. Oxidative stress and diabetic cardiovascular complications [Text] / D. Jay, H.Hitomi, K.K. Griendling // Free Radical. Biol. Med. - 2006. - Vol. 40. - P. 183-192.
9. Mokini Z. Molecular pathology of oxidative stress in diabetic angiopathy: Role of mitochondrial and cellular pathways [Text] / ZMokini, M.LMarcovecchio , F.Chiarelli // Diabetes Research and Clinical Practice. - 2010. - Vol. 87. - P. 313-321.
Опубліковано
2012-02-27
Як цитувати
Даренська, М. А., & ГнусiнаС. В. (2012). СИСТЕМА АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ У ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ З НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 1 ТИПУ. Український науково-медичний молодіжний журнал, 1(67), 49-51. https://doi.org/10.32345/USMYJ.67(1).2012.49-51