ІМУННИЙ СТАТУС ДІТЕЙ З ДОПЕЧІНКОВОЮ ФОРМОЮ ПОРТАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕЗІЇ

  • К. А. Джума Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
  • В. П. Притула Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
  • О. С. Годік Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
  • М. І. Іщенко Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
Ключові слова: портальна гіпертензія, імунний статус, діти

Анотація

Резюме. В роботі вивчався характер і ступінь порушень з боку імунної системи у дітей з допечінковою формою портальної гіпертензії. В дослідицтві включено 17 дітей, у яких оцінювали клітинну і гуморальну ланку імунної системи, фактори неспецифічного захисту, визначали основні імуно-патологічні синдроми. Внаслідок аналізу напівчинних даних було встановлено, що у більшості дітей з ДПГ має місце напруженість гуморального ланки імунітету (IgM, ІД А) і фагоцитозу, вторинний клітинний імунодефіцит зі зниженням загальної кількості лейкоцитів, лімфоцитів і субпопуляцій лімфоцитів (CD 3+, CD4 +, CD8 +). Таким чином, показники імунного статусу необхідно враховувати при моніторингу дітей з ДПГ, для підбору імунокорегуючої терапії з метою запобігання післяопераційних ускладнень, вибору методу хірургічного лікування і тактики подальшого ведення таких пацієнтів.

Посилання

1. Асламазова Е.Б. Гемопоэз после операций при портальной гипертензии [Текст] / Е.Б. Асламазова, Е.И. Семёнская //Хирургия.- 1977. -№3.~ С.58-63.
2. Гафаров О.А. Иммунный статус детей с внепечёночной портальной гипертензией после спленэктомии [Текст]/ О.А. Гафаров, А.Ф. Леонтьев, В.М. Сенякович// Хирургия -1992. -№11. - С. 68-72.
3. Дранник Т.Н. Клиническая иммунология и аллергология: [пособие для студентов] [Текст] / Г.Н. Дранник [3-є изд., доп].-К.:ООО “Полиграф плюс”, 2006. - 482с.
4. Калита Н.Я. Патогенез вторичного гиперспленизма при портальной гипертензии [Текст] / Н.Я. Калита, К. И. Буланов, О.Г Котенко//Врачебное дело.-1990. - №11. - С. 60-63.
5. Павлова И.Е Влияние спленектомии на состояние иммунной системы у больных с синдромом портальной гипертензии: отдаленные результаты [Текст] / И.Е. Павлова//Хирургия. - 1986. - №6. - С. 136-141.
6. Наг manci О. Clinical characteristics of idiopathic portal hypertension [Text] / О. Har manci, Y. Bayraktar // World J. Gastroenterol. - 2007. - Vol. 13. - P. 1906-1911.
7. Holschneider A.M. Complications of splenectomy in childhood [Text]/ A.M. Holschneider, H. Kricz-Klimeck, B. Strasser, S. Daumling, B.H.Belohradsky //Z. Kinderchir. - 1982. - Vol. 35. -P. 130-139.
8. Eibl M. Immunological consequences of splenectomy [Text]/M. Eibl//ProgPediatr Surg. 1985; P. 4№18. Pl39-45.
9. Koval’chuk L.V. Participation of spleen cells in regulating the production of macrophage migration inhibitory factor in mice [Text] / L. V. Koval’chuk, N. U. Sotnikova // Biull. Eksp. Biol Med. - 1981. - Vol.91. - P. 336-338.
10. Robak T. Role of the spleen in immunological processes [Text] / T. Robak, A. Pluzanska // Postepy Hig Med Dosw. - 1980. - Vol. 33. -P. 625-634.
11. SanyalA.J. Portal Hypertension [Text] /A. J. Sanyal, V.H. Shah- New Jersey: Humana Press, 2005. -515 p.
Опубліковано
2012-02-27
Як цитувати
Джума, К. А., Притула, В. П., Годік, О. С., & Іщенко, М. І. (2012). ІМУННИЙ СТАТУС ДІТЕЙ З ДОПЕЧІНКОВОЮ ФОРМОЮ ПОРТАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕЗІЇ. Український науково-медичний молодіжний журнал, 1(67), 52-58. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/742