ОФТАЛЬМОЛОГІЧНІ ПРОЯВИ КАРОТИДНО-КАВЕРНОЗНОГО СПІВУСТЯ(випадок з практики)

  • М. В. Хорошкова Національний медичний університет імені О.О.Богомольця, м.Київ, Україна, кафедра офтальмології
  • О. П. Вітовська Національний медичний університет імені О.О.Богомольця, м.Київ, Україна, кафедра офтальмології
  • О. В. Басов Національний медичний університет імені О.О.Богомольця, м.Київ, Україна, кафедра офтальмології
  • О. Л. Пічкур ДУ “Інститут нейрохірургії ім.А.П.Ромоданова НАМИ України", м. Київ
  • Л. М. Літвінчук Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика
Ключові слова: каротидно - кавернозное співустя, внутрішня сонна артерія, печеристий синус, дуплексне сканування судин головного мозку, ендоваскулярні методи

Анотація

Резюме. Каротидно-кавернозне співустя - тяжка па­тологія судин головного мозку. З утворенняям фістули внутрішньої сонної артерії в печеристому синусі, що суп­роводжується вираженою офтальмологічною симптома­тикою. Представлений клінічний випадок демонструє не­обхідність ретельного зору анамнезу, володіння теоре­тичним матеріалом, розуміння механізмів розвитку ос­новних клінічнів симптомів захворювання.

Посилання

1. Відновна терапія нейроофтальмологічних розладів у хворих, оперованих з приводу аневризми судин головного мозку / В. М. Жданова, Л. В. Задоянний, 1.1. Скорохода, К. С. Єгорова, Нурідін Шахін// Укр. нейрохірург. журнал. - 2006. - № 4 -С. 46-50.
2. Жабоедов Г.Д. Заболевания зрительного нерва. - К.: Здоровья, 1992. - С. 134.
3. Жабоедов Г. Д., Ромоданов С. А., Щеглов В. И. Ди-агностика пульсирующего экзофтальма //Офтальмол. журнал. - 1988. - №5. - 281-285.
4. Зорин Н. А., Чередниченко Ю. В., Мирошниченко А.Ю. Опыт эндоваскулярного лечения аневризм кавернозного сегмента внутренней сонной артерии// Український нейрохірургічний журнал. - 2009. - №2 - С. 14-20
5. Окорухові порушення у хворих з каротидно-кавернозним співустям та їх відновне лікування після операції/
B. М. Жданова, Л. В. Задоянний, О. А. Цімейко, А. Г. Луговський // Укр. нейрохірург, журнал. - 2003. - № 1. - C. 39-43.
6. Сербиненко Ф. А., Лазерев В. А., Захаров А. Г. Трав- мат. ТККС (этиология, патогенез, клиника, диагностика и совр. методы лечения) //Актуал. вопр. неотложной нейрохирургии и нейропатологии: Сб. -М., 1985. - С. 39-43.
7. Соустья между менингеальными артериями и кавернозным синусом: клиника, диагностика, лечение/Ф. А. Сербиненко, С. Б. Яковлев, Я. Н. Еднева [и др.] //Журн. вопросы нейрохирургии им. Бурденко НН -1999. -№4.-С. 2-7.
8. Endovascular management of cavernous fistulae: observation on angiographic and clinical results /J. San- thosh, V.R. Rao, K. Raimandalam etal. //Acta Neurol. Scand. - 2003. - V. 88, №5. - P. 320-326.
9. The carotid and the eye / ed. byR. Berguer, H. Weiss. - New York: Praeger, 1985. - 223 p.
Опубліковано
2013-09-25
Як цитувати
Хорошкова, М. В., Вітовська, О. П., Басов, О. В., Пічкур, О. Л., & Літвінчук, Л. М. (2013). ОФТАЛЬМОЛОГІЧНІ ПРОЯВИ КАРОТИДНО-КАВЕРНОЗНОГО СПІВУСТЯ(випадок з практики). Український науково-медичний молодіжний журнал, 3(75), 39-42. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/745