АНАЛІЗ ТОВЩИНИ ШАРУ НЕРВОВИХ ВОЛОКОН СІТКІВКИ У ПАЦІЄНТІВ З ПЕРВИННОЮ ВІДКРИТОКУТОВОЮ ГЛАУКОМОЮ НА ТЛІ МІОПЧНОЇРЕФРАКЦІЇ ПАЦІЄНТІВ З МІОПІЄЮ ЗА ДАНИМИ ЛАЗЕРНОЇ ПОЛЯМЕТРІЇ

  • Е. В. Конопляник Установа освіти "Гомельський державний медичний університет", м Гемель, Республіка Білорусь
Ключові слова: лазерна поляриметрия, шар нервових волокон сітківки, періпапіллярной зона, глаукома, міопія

Анотація

Резюме. Шар нервових волокон сітківки (RNFL) впливає на деякі патологічні процеси, що вражають клітини гангліїв сітківки, зоровий нерв або зорові шляхи. Таким чином, виявлення пошкодження RNFL є вирішальним для оцінки захворювань, пов’язаних із втратою RNFL, особливо глаукоми. Нашою метою було оцінити та порівняти зміни товщини RNFL у глаукоматозних хворих із міопічною рефракцією та хворих на міопію. Ми обстежили дві відповідні групи пацієнтів: основна - короткозорі пацієнти з відкритокутовою глаукомою, 79 суб'єктів (112 очей) та контрольна група 21 пацієнта з короткозорістю (39 очей). Всім пацієнтам проводили візуалізацію за допомогою скануючого лазерного поляриметра зі змінною компенсацією рогівки GDx VCC. Параметри GDx були TSNIT (тимчасовий, вищий, носовий, нижній, тимчасовий) Середній, нижчий середній та вищий середній. Для порівняння груп застосовували U-тест Манна-Уітні та тест Крускала-Уолліса. Значення Р р <0,05 вважали статистично значущими. Вышевосокое середнє вимірювання RNFL було значно тоншим у глаукоматозних пацієнтів із короткозорістю порівняно з пацієнтами з мопедами (p <0,05), тоді як нижнє середнє не суттєво відрізнялося у двох групах. Ми також відзначаємо зменшення товщини RNFL (Superior Average) залежно від стадії відкритокутової глаукоми (p = 0,004) та зменшення Inferior Average, але це не було статистично значущим.

Посилання

1. Руднева, М.А. Ранняя диагностика и контроль динамики прогрессирования глаукомы методом сканирующей лазерной поляриметрии (GDx VCC) / М.А. Руднева // Глаукома. - 2006. -№ 4. - С. 41-44.
2. Курышева, Н.И. Роль методов визуализации диска зрительного нерва и слоя нервных волокон сетчатки в ранней диагностике глаукомы / Н.И. Курышева // Глаукома. -2007. -№ 1.-С. 16-21.
3. Индикаторы информативности развития глаукомы при структурно-топографическом анализе диска зрительного нерва (на примере изучения результатов лазерной поляриметрии и компьютерной ретинотомографии) / А.В. Куроедов [и др.]//Глаукома. - 2007. -№3.-С. 10-16.
Опубліковано
2012-02-27
Як цитувати
Конопляник, Е. В. (2012). АНАЛІЗ ТОВЩИНИ ШАРУ НЕРВОВИХ ВОЛОКОН СІТКІВКИ У ПАЦІЄНТІВ З ПЕРВИННОЮ ВІДКРИТОКУТОВОЮ ГЛАУКОМОЮ НА ТЛІ МІОПЧНОЇРЕФРАКЦІЇ ПАЦІЄНТІВ З МІОПІЄЮ ЗА ДАНИМИ ЛАЗЕРНОЇ ПОЛЯМЕТРІЇ. Український науково-медичний молодіжний журнал, 1(67), 68-70. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/746