АНАЛІЗ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЛІКУВАННЯ ГЕНЕРАЛІЗОВАНОГО ПАРОДОНТИТУ У ПАЦІЄНТІВ МОЛОДОГО ВІКУ З АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ

  • О. В. Черкасова Національний медичний університет імені О.О.Богомольця, м.Київ, Україна
Ключові слова: генералізований пародонтит, артеріальна гіпертензія, ясна, комплексне лікування, біпролол, тіотриазолін

Анотація

Резюме. Робота присвячена розробці схеми комплексної терапії та обґрунтуванню ефективності целенаправле- ного премененія бета-блокаторів, метаболічних, а також сорбційно-детоксикаційних препаратів для лікування генералізованого пародонтиту у пацієнтів молодого віку з супутньою есенціальною артеріальною гіпертензіей.Клініко-лабораторними та морфологічними (світлова і електронна мікроскопія біоптатів ясен) методами у 75 пацієнтів (46 чоловіків і 29 жінок) у віці від 23 до 44 років показана ефективніть комплексного лікування генералізованого пародонтиту і-ll ступеня асоційованого з есенціальною артеріальною гіпертензією, яке (застосоване одночасно з антигіпертензивної терапією) передбачає: професійну гігієну порожнини рота ; усунення дратівливих чинників і травматичної оклюзії; застосування тіотриазоліну в таблетованій формі і препарату "Силікс" у вигляді аплікацій на ясна і інстиляцій в пародонтальні кишені. Проведена формапізірованная суб'єктивна характеристика і об'єктивні критерії стану пародонту у всіх обстежених групах пацієнтів показали, що позитивний ефект (клінічне благополуччя) з досить тривалою ремісією (стабілізація стану клінічного благополуччя) спостерігається в разі застосування комплексного лікування. Стабільність індексних показників через 6, 12 і 18 місяців після комплексного лікування сведетельствует не тільки про тривалий лікувальний ефект, але також є результатом протекторної дії тіотриазоліну. Морфологічні дані показують, що застосований в комплексному лікуванні тіотриазолін діє як інгібітор апоптозу, некрозу і надлишкового зроговіння в епітелії ясен і, таким чином, забезпечує лікування генералізованого пародонтиту, а також здійснює корекцію несприятливого впливу антигіпертензивної терапії на тканини ясен. Разом тіотриазолін і "Силікс" діють як протизапальні препарати, спрямовані на гальмування патологічних реакцій тканинних базофілів - головних ефекторних клітин ініціальної фази альтерації і запалення слизової оболонки.

Посилання

1. Антоненко М. Ю. Сучасні технології оптимізації комплексної профілактики захворювань пародонта / М. Ю. Антоненко, Л. Ф. Сідельнікова //Науковий вісник Національного медичного університету імені О. О. Богомольця. - 2010. - № 1. - С. 84 - 89.
2. Борисенко А. В. Практична пародонтологія / А. В. Борисенко, М. Ю. Антоненко, Л. Ф. Сідельнікова // К.: ТОВ “ДокторМедіа”, 2011. -472 с.
3. Мазур И. А. Тиотриазолин, тиодарон в лечении сердечно-сосудистой патологии /И. А. Мазур, Н. А. Волошин, В. А. Визир и др. // Запорожье: Печатный мир, 2012. - 300 с.
4. Нетяженко В. 3. Артеріальна гіпертензія як фактор кардіоваскулярного ризику/В. 3. Нетяженко //Внутрішня медицина. - 2009. - № 1-2. - С. 9-27.
5. Шапошников И. И. Артериальная гипертензия в молодом возрасте /И. И. Шапошников, С. П. Синицын, В. С. Бубнов, В.С. Чулков // М.: Медпрактика - М, 2011. - 140 с.
6. European workshop in periodontal and cardiovascular disease - scientific evidence on the association between periodontal and cardiovascular diseases: a review of the literature / M. Sanz, F. D Aiuto, J.Deanfield, F. Fernandez -Avil’s //Eur. Heart J. -2010. - Vol. 12. Suppl. -P. 109-112.
Опубліковано
2013-09-25
Як цитувати
Черкасова, О. В. (2013). АНАЛІЗ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЛІКУВАННЯ ГЕНЕРАЛІЗОВАНОГО ПАРОДОНТИТУ У ПАЦІЄНТІВ МОЛОДОГО ВІКУ З АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ. Український науково-медичний молодіжний журнал, 3(75), 43-46. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/748