ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ У КИЇВСЬКОМУ МЕДИЧНОМУ ІНСТИТУТІ В ПІСЛЯВОЄННИЙ ПЕРІОД (40-50-ті РОКИ XX СТОЛІТТЯ)

  • І. А. Свінціцький Національний медичний університет імені О.О.Богомольця, м.Київ, Україна
  • К. А. Джума Національний медичний університет імені О.О.Богомольця, м.Київ, Україна
Ключові слова: науково-дослідна робота студентів, Київський медичний інститут, студентське наукове товариство, історія медицини, післявоєнний період

Анотація

Резюме. У статті висвітлено особливості організації науково-дослідної роботи студентів в Київському медичному інституті в перші десять років після закінчення Другої Світової війни. На основі системного аналізу архівних документів і даних літератури проведена наукова та історико-медична оцінка досягнень та недоліків діяльності студентського наукового товариства провідного вищого медичного навчального закладу нашої країни в зазначений період, а також підкреслено його роль у вихованні майбутніх видатних лікарів, педагогів, вчених і громадських діячів.

Посилання

1. Архів Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. - Отчет о работе института за 1947/ 48учебный год. -Работа научно-студенческого общества и студенческих научных кружков. - Арк. 407-417.
2. Архів Національного медичного університету імені О. О.Богомольця. - Отчет о работе института за
1949- 50 уч. год. - Работа научно-студенческого общества и студенческих научных кружков. -Арк. 377-398.
3. Архів Національного медичного університету імені О. О.Богомольця. - Отчет о работе института за
1950- 51 учебный год. - Работа студенческого научного общества. - Арк. 521-539.
4. Архів Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. - Отчет о работе института за 1952/53 учебный год. - Работа научного студенческого общества. - Арк. 371-386.
5. Архів Національного медичного університету імені О. О.Богомольця. - Отчет о работе института за 1953/54 учебный год. - Отчет о работе студенческого научного общества. - Арк. 458-467.
6. Архів Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. - Отчет о работе института за 1954/55 уч. год - Работа студенческого научного об¬щества. -Арк. 111-123
7. Бобрик И.И. 75 лет научного студенческого общества Киевского медицинского института [Текст] / И.И. Бобрик, В.А. Березовский // Тезисы докладов XVI научной студенческой конференции, посвященной 75-летию научного студенческого общества Киевского медицинского института. - К, 1956. - С.3-6.
8. Державний архів м. Киева. - Ф. Р-352. - On. 38. - С пр. 18. - Арк. 1-5.
9. Державний архів м. Киева. - Ф. Р-352. - On. 38. - Спр. 24. -Арк. 1-3.
10. Державний архів м. Киева. - Ф. Р-352. - On. 38. - Спр. 37. - Арк. 1-24.
И. Державний архівм. Киева. - Ф. Р-352. - On. 38. - Спр. 46. - Арк. 1-29.
12. Державний архів м. Киева. - Ф. Р-352. - On. 38. - Спр. 61. -Арк. 1-127.
13. Державний архів м. Киева. - Ф. Р-352. - On. 38. - Спр. 62. - Арк. 1-25.
14. Державний архів м. Киева. - Ф. Р-352. - On. 38. - Спр. 85. - Арк. 1-21.
15. Державний архів м. Киева. - Ф. Р-352. - On. 38. - Спр. 113. -Арк. 1-22.
16. Державний архів м. Киева. - Ф. Р-352. - On. 38. - Спр. 148. - Арк. 1-47.
17. Державний архів м. Киева. - Ф. Р-352. - On. 38. - Спр. 184. -Арк. 1-71.
18. Державний архів м. Киева. - Ф. Р-352. - On. 38. - Спр. 185. -Арк. 1-32.
19. Державний архів м. Киева. - Ф. Р-352. - On. 38. - Спр. 268. - Арк. 1-22.
20. Жуковский Л.И. История студенческого научного общества Киевского медицинского института [Текст] / Л.И. Жуковский // Тезисы докладов студенческой научной конференции, посвященной 110-летию со дня основания Киевского медицинского института и 70-летию Студенческого научного общества. -К, 1952. - С. 11-15.
21. История Клинического общества студентов-медиков Императорского Университета Св.Владимира с 1881 по 1913 год [Текст]-К, 1913. - 32 с.
22. Свінціцький І.А. Студентське наукове товариство імені О.А.Киселя: славетні сторінки минулого та перспективи на майбутнє [Текст] / І.А. Свінціцький // Український науково-медичний молодіжний журнал. - 2011.-NQ1.-C. 6-16.
Опубліковано
2013-09-25
Як цитувати
Свінціцький, І. А., & Джума, К. А. (2013). ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ У КИЇВСЬКОМУ МЕДИЧНОМУ ІНСТИТУТІ В ПІСЛЯВОЄННИЙ ПЕРІОД (40-50-ті РОКИ XX СТОЛІТТЯ). Український науково-медичний молодіжний журнал, 3(75), 55-63. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/753