ГІСТОМОРФОМЕТРИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СТРУКТУРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ СТІНКИ НОСОВОЇ ЧАСТИНИ ГЛОТКИ ЩУРІВ В ПОСТНАТАЛЬНОМУ ПЕРІОДІ В НОРМІ ТА ПІСЛЯ ВНУТРІШНЬОУТРОБНОЇ ДІЇ АНТИГЕНА

  • Т. М. Матвєйшина Запорізький державний медичний університет, м. Запоріжжя, Україна
Ключові слова: поверхневий епітеліоцит, вставковий епітеліоцит, базальний епітеліоцит, келихоподібна клітина, базальна мембрана, підслизова основа, носова частина глотки

Анотація

Резюме. Частые эпидемии гриппа обусловилы проведение вакцинации среди беременных женщин с целью профилактики пандемического гриппа при условии наличия необходимого количества вакцины, поэтому вопрос исследования морфологических изменений состояния иммунной системы плода в условиях повышенной антигенное вирусной нагрузки на организм матери остается подчеркнуто актуальным. Комплексное исследование морфометрических и гистохимических особенностей строения стенки носоглотки крыс выявило отставание темпов прироста высоты эпителия в антигенп- ремированных животных, что может свидетельствовать о наличии склонности к развитию заболеваний.

Посилання

1. Багрій М.М. Гістохімічні методи дослідження екстрацеллюлярного матриксу сполучної тканини / М.М. Багрій, М.В. Дем ’янчук, І.В. Мельник [та ін.] // Вісник проблем біології та медицини. - 2011. - ТІ, вип. 2. - С. 248-251.
2. Волошин НА. Внутриутробная антигенная стимуляция как модель для изучения морфогенеза органов / НА. Волошин, Е.А. Григорьева, О.Г. Кущ [и др.]//Морфологические ведомости. - 2006. - №1-2, приложение №1. - С. 57-59.
3. Ковбасенко А.Л. Гистохимическая характеристика структурных элементов двенадцатиперстной кишки новорожденных крыс в раннем постнатальном периоде в норме и после внутриутробного введения антигена/А.Л. Ковбасенко // Теоретические и практические аспекты медицины : матер. 78 научно-практич. конф, студентов и молодых ученых (Симферополь, 20 апреля 2006г.). - Симферополь: Крымск, государств, мед. ун-т им. С.И. Георгиевского, 2006. - С. 90-91.
4. Ковбасенко А.Л. Морфометрическая характеристика структурных элементов двенадцатиперстной кишки новорожденных Крым в раннем постнатальном периоде в норме и после внутриутробного введения антигена / А.Л. Ковбасенко // матер, третьої Всеукраїнської морфологічної наукової конференції [Карповські читання] (Дніпропетровськ, 11-14 квітня 2006р.). - Дніпропетровськ: Пороги, 2006. - С. 33-34.
5. Лобода В. Ф. Морфометричні зміни у слизовій оболонці шлунка та дванадцятипалої кишки у дітей, хворих на хронічний гастро дуоденіт, асоційований з Helicobacter pylori / В. Ф. Лобода, М.С.Гчатюк, Ю.І. Бут- ницький //Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. - 2008. - №2. - С. 48-51.
6. Марчук Ф.Д. Формування фізіологічної атрезії в поєднанні з розвитком епітелію стравоходу / Ф.Д. Марчук, Ю. Т. Ахтемійчук, Б.Г. Макар [та ін.]//Морфологія. - 2009. - Т. III, №3. - С. 75-78.
7. Мислицький В. Ф. Патогенетичні основи внутрішньоутробних інфекцій /В. Ф. Мислицький, С. С. Ткачук, О.В. Ткачук [та ін.] //Клінічна та експериментальна патологія. - 2011. - Т.Х, №2 (36), ч.І. - С. 137-141.
8. Моісеенко P.O. Частота і структура захворюваності дітей в Україні та шляхи її зниження / P.O. Моісеенко //Перинатология и педиатрия. - 2009. - № 4(40). - С. 23-26.
9. Харченко С.В. Закономерности изменения углеводного обмена в нормальном эмбриогенезе легких и почек крыс/С.В. Харченко, Е.Ю. Шаповалова, О.А. Дорохова// Медицина сьогодні і завтра. - 2009. - №2. - С. 4-7.
Опубліковано
2012-02-27
Як цитувати
Матвєйшина, Т. М. (2012). ГІСТОМОРФОМЕТРИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СТРУКТУРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ СТІНКИ НОСОВОЇ ЧАСТИНИ ГЛОТКИ ЩУРІВ В ПОСТНАТАЛЬНОМУ ПЕРІОДІ В НОРМІ ТА ПІСЛЯ ВНУТРІШНЬОУТРОБНОЇ ДІЇ АНТИГЕНА. Український науково-медичний молодіжний журнал, 1(67), 86-90. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/756