ЦЕНТРАЛЬНА ПАХИМЕТРІЯ РОГІВКИ У ВИЗНАЧЕННІ ТОЧНОСТІ ВИМІРЮВАННЯ ВОТ ПРИ ЛІКУВАННІ ПЕРВИННОЇ ВІДКРИТОКУТОВОЇ ГЛАУКОМИ

  • О. М. Пальоха Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
  • І. А. Макаренко Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
  • Н. С. Лаврик Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
Ключові слова: первинна відкритокутова глаукома, внутрішньоочний тиск, центральна пахиметрія рогівки, апланаційний тонометр Гольдмана, пневмотонометрія, непроникаюча глибока склеректомія, Nd:YAG - лазерна трабекулотомія

Анотація

Резюме. Досліджено кількісні показники безконтактного і контактних методів вимірювання внутрішньоочного тиску з урахуванням груп розподілу показника товщини рогівки в центральній її частині. Згідно з цим визначена залежність точності вимірювання рівня внутрішньоочного тиску з урахуванням стадій глаукомного процесу і товщини рогівки в центральній її частині.

Посилання

1. Астахов Ю. С. Аппланационная и динамическая контурная тонометрия: сравнительный анализ/Ю.С. Астахов, Е. Л. Акопов, В. В. Потемкин // Офталъмол. ведомости. - 2008. -Т. 1,№1.- С. 4-10.
2. Любимов Г. А. История развития и биомеханическое содержание измерения внутриглазного давления по методу Маклакова /Г. А. Любимов //Глаукома. - 2006. - № 1. - С. 43-50.
3. Сравнительная оценка различных методов измерения центральной толщины роговицы / С. А. Рыков, Ю. Н. Кондратенко, А. Н. Новицкий, А. Р. Кисилъ // Офталъмол. журнал. -2010. -№ 5. - С. 4-11.
4. Effect of corneal thickness on intraocular pressure measurements with the pneumotonometer, Goldmann applanation tonometer, and Топо-Pen/A. Bhan, A. C. Brow¬ning, S. Shah [et al.] //Invest. Ophthalmol. Vis. Sci. -2002. - Vol. 43, N 5. -P. 1389-1392.
5. Feltgen N. Correlation between central corneal thickness, applanation tonometry, and direct intracameral IOP readings / N. Felt gen, D. Leifert, J. Funk// Br. J. Opht¬halmol. - 2001. - Vol. 85, Nl.-P. 85-87.
6. Goldmann applanation tonometry. Режим доступу: http: //www. opt.indiana. edu/riley/Home
P age/new _Goldmann_tonometry2Goldmann_Tono- metry. html.
7. Intraocular pressure, Goldmann applanation tension, corneal thickness, and corneal curvature in Caucasians, Asians, Hispanics, and African Americans / M. Shimmyo, A. J. Ross, A. Moy, R. Mostafavi // Am. J. Ophthalmol. - 2003. - Vol. 136, N 4.-P. 603-613.
8. Kamppeter B. A. Dynamic contour tonometry for intraocular pressure measurement / B. A. Kamppeter, J. B. Jonas //Am. J. Ophthalmol. - 2005. - Vol. 140, N 2. - P. 318-320.
9. Kaufmann C. Comparison of dynamic contour tonometry with goldmann applanation tonometry / C. Kaufmann, L. M. Bachmann, M. A. Thiel // Invest. Ophthalmol. Vis. Sci. -2004. - Vol. 45, N 9. - P. 3118-3121.
10. Mean intraocular pressure and progression based on corneal thickness in primary open-angle glaucoma / W. C. Stewart, D. G. Day, J. N. Jenkins [et al.] // J. Ocul. Pharmacol. Ther. - 2006. - Vol. 22, N1. - P. 26-33.
11. Pascal: Clinical Questions and Answers. Режим до-ступу: http: //www. ziemergroup, com/products/pascal/ pr о duct-do cumentation/faq/faq-clinical.html.
12. Role of central corneal thickness on baseline parameters and progression of visual fields in open angle glaucoma / H. Shah, C. Kniestedt, A. Bostrom [et al.] // Eur. J. Ophthalmol. -2007. - Vol. 17, N 4. - P. 545-549.
13. Schneider E. Intraocular pressure measurement-comparison of dynamic contour tonometry and goldmann applanation tonometry / E. Schneider, F. Grehn // J. Glau¬coma. - 2006. - Vol. 15, Nl.-P. 2-6.
14. The effect of corneal thickness and corneal curvature onpneumatonometer measurements /A. J. Morgan, J. Harper,
S. L. Hosking, B. Gilmartin//Curr. Eye Res. -2002. - Vol. 25, N 2.-P. 107-112.
15. The relative effects of corneal thickness and age on Goldmann applanation tonometry and dynamic contour tonometry /A. Kotecha, E. T. White, J. M. Shewry, D. F. Gar- way-Heath // Br. J. Ophthalmol. - 2005. - Vol. 89, N 12. - P. 1572-1575.
Опубліковано
2012-02-27
Як цитувати
Пальоха, О. М., Макаренко, І. А., & Лаврик, Н. С. (2012). ЦЕНТРАЛЬНА ПАХИМЕТРІЯ РОГІВКИ У ВИЗНАЧЕННІ ТОЧНОСТІ ВИМІРЮВАННЯ ВОТ ПРИ ЛІКУВАННІ ПЕРВИННОЇ ВІДКРИТОКУТОВОЇ ГЛАУКОМИ. Український науково-медичний молодіжний журнал, 1(67), 98-101. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/760