РОЗРОБКА ТЕХНІКИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗБАГАЧЕНОЇ ТРОМБОЦИТАМИ ПЛАЗМИ ПРИ ТОНЗИЛЕКТОМІЇ

  • К. Я. Терентьєва Національний медичний університет імені О.О.Богомольця, м.Київ, Україна
  • В. Л. Дідьковський Національний медичний університет імені О.О.Богомольця, м.Київ, Україна
Ключові слова: плазма збагачена тромбоцитами, хронічний тонзиліт, тонзилектомія, регенерація

Анотація

Резюме. Хронічний тонзиліт до теперішнього часу залишається досить поширеним захворюванням. У Києві в рік проводиться 5 тис Тонзилектомії. Останнім роки увагу хірургів привертає збагачена тромбоцитами плазма (ОТП) - плазма, в якій кількість тромбоцитів в кілька разів перевищує норму. Зазначений термін є правомочним при концентрації тромбоцитів від 700 тис. До 1 млн. В 1 мкл плазми. В даний час ОТП широко використовується в стоматології з гемостатичну метою, для прискорення регенерації тканин, зменшення утворення рубців, стимуляції ангио- і остеогенезу. Перераховані особливості дії ОТП обумовлені наявністю в альфа-гранулах чинників зростання. Незважаючи на те що процеси репаративної регенерації різних тканин підкоряються загальним біологічним законам, існують деякі відмінності в перебігу раневого процесу при пошкодженні слизової оболонки і шкіри людини. Ці відмінності мають місце на етапах активації запальної відповіді, епітелізації і формування рубця. Так, після пошкодження слизової оболонки сформований кров'яний згусток, перебуваючи в рідкому середовищі порожнини рота, значно легше ранимий. Розроблена нами техніка застосування ОТП після тонзилектомії під месной анестезією дозволяє фіксувати її в тонзилярна ніші, характеризується легкістю в приготуванні. Ця методика может бити запропонована для широкого застосування ОТП в лікувально-профілактичних закладах охорони здоров'я.

Посилання

1. Применение обогащенной тромбоцитами плазмы для профилактики кровотечении при тонзиллэктомии/ Ф.В. Се-менов, Д.Л. Перехода, И. Ю. Якобашвили//Материалы 2 научно-практической конференции оториноларингологов Южного федерального округа - Майкоп, 2006- С. 166-170.
2. Применение обогащенной тромбоцитами плазмы для стимуляции регенеративных процессов при операциях на среднем ухе/ Т.В.Банашек-Мещерякова// диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук Санкт-Петербург - 2011
3. Применение обогащенной тромбоцитами плазмы для профилактики кровотечений и ускорения регенерации послеоперационной раны при тонзиллэктомии/ Ф.В.Семенов, И.Ю. Якобашвили//Российская оториноларингология - 2008 - Прилож. №3 - С.86-93.
4. Применение комплекса “Cerascrb- богатая тромбоцитами плазма-бедная тромбоцитами плазма” в парадонтальной хирургии/ Т.Н. Модина// Dental market. -2004 - №2
5. Горицька К.В. Досвід застосування збагаченої тромбоцитами плазми при аугментації альвеолярних паростків щелеп/К.В. Горицька, С.В. Чегринець, Х.Р. Погранична// Стоматологічна імплантологія. Остеоінтеграція : матеріали другого Українського міжнародного конгресу, 11-13 травня 2006р. - К, 2006. - С. 100-101.
6. Влияние местного применения обогащенной тром-боцитами плазмы на течение раневого процесса после тонзиллэктомии/И.Ю. Якобашвили, Ф.В Семенов.//Рос¬сийская оториноларингология - 2008 - №4 - С. 36-30.
7. Остроушко А.П. Применение гидроимпулъсной обработки и обогащенной тромбоцитами аутоплазмы крови в комплексе лечения ран мягких тканей/А.П. Остроушко// диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук, Воронеж - 2010
8. Практическое руководство по пластической пародонтологической хирургии/ СДибарт, М Карима // М: Азбука 2007 - Ст. 110.
9. Beasley, L. S., and Einhorn, Т. A. Role of growth factors in fracture healing. In E. Canalis (Ed.), Skeletal Growth Factors. New York: Lippincott Williams & Wilkins, 2000. Pp. 311-322
10. Anitua, E., Andia, 1., Ardanza, B., et al. Autologous platelets as a source of proteins for healing and tissue regeneration. Thromb. Haemost. 91: 4, 2004.
11. Tischler, M. Platelet rich plasma: The use of autologous growth factors to enhance bone and soft tissue grafts. N. Y. State Dent. J. 68: 22, 2002
12. Bhanot, S., and Alex, J. C. Current applications of platelet gels in facial plastic surgery/ S.Bhanot, and
J. C Alex, //Facial Plast. Surg., 2002.
Опубліковано
2012-02-27
Як цитувати
Терентьєва, К. Я., & Дідьковський, В. Л. (2012). РОЗРОБКА ТЕХНІКИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗБАГАЧЕНОЇ ТРОМБОЦИТАМИ ПЛАЗМИ ПРИ ТОНЗИЛЕКТОМІЇ. Український науково-медичний молодіжний журнал, 1(67), 118-120. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/767