ДИНАМІКА ГЕМОДИНАМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ФУТБОЛЬНИХ АРБІТРІВ ВИСОКОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ

  • Т. О. Терещенко Національний університет фізичного виховання і спорту України, кафедра спортивної медицини, м. Київ, Україна
Ключові слова: лікарський контроль, артеріальний тиск, частота серцевих скорочень.

Анотація

Визначення серцево-судинного ризику у футбольних арбітрів з подальшою модифікацією факторів ризику, дозволить попередити розвиток серцево-судинних подій. Метою роботи було визначення динаміки гемодинамічних показників футбольних арбітрів після проведення корекції модифікованих факторів ризику серцево-судинних захворювань (ССЗ). У дослідженні в 2013 році прийняли участь 202 футбольних арбітрів високої кваліфікації віком від 22 до 45 років. З них 158 футбольних арбітрів проходили

повторне обстеження в 2014 та 2015 роках. Визначали частоту серцевих скорочень (ЧСС), рівень артеріального тиску (АТ) та фактори ризику ССЗ. Підвищений рівень АТ серед футбольних арбітрів складає близько 26 %. Провідними модифікованими факторами ССЗ були дисліпідемія, вживання кави, легко збудлива нервова система та надлишкова маса тіла. Після проведення модифікації факторів ризику оцінювали динаміку гемодинамічних показників. Середнє значення ЧСС в 2013 році в загальній групі (п=158) склало 70,73±0,66 удхв-1 і статистично значуще знижувалося протягом наступних років спостереження (67,24±0,68 та 67,23±0,79 удхв-1 відповідно у 2014 і 2015 рр.) Рівень систолічного АТ у перший рік спостереження в загальній групі (п=158) складав 119,78±0,91 мм рт. ст., поступово підвищувався до 121,63±0,88 мм рт. ст. у 2014 році і 122,08±0,87 мм рт. ст. у 2015 році (р<0,05). Рівень діастолічного АТ в загальній групі (п=158) залишався стабільним. У групі арбітрів з підвищеним рівнем АТ спостерігалося статистично значуще зниження систолічного та діастолічного АТ у період з 2013 по 2014 роки та їх стабілізація в 2015 році на рівні 2014 року. Кількість випадків гіпертонічного типу реакції серцево-судинної системи (ССС) на фізичне навантаження статистично значуще знизилося в 2014 році та залишалося стабільним в 2015 році (11,89 %, 3,5 % та 6,29 % відповідно, р<0,05). Динаміка показників ЧСС вказує на економізацію діяльності ССС, окрім групи 2-го середнього віку. Корекція факторів ризику ССЗ сприяла зниженню систолічного та діастолічного АТ у групі арбітрів з підвищеним рівнем АТ та зменшенню кількості випадків гіпертонічного типу реакції ССС на фізичне навантаження.

Опубліковано
2016-09-14
Як цитувати
Терещенко , Т. О. (2016). ДИНАМІКА ГЕМОДИНАМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ФУТБОЛЬНИХ АРБІТРІВ ВИСОКОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ. Український науково-медичний молодіжний журнал, (3(96), 40-44. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/77