ХАРАКТЕРИСТИКА СТАНУ ОРГАНІЗАЦІЇ КАРДІОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ НАСЕЛЕННЮ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА МАТЕРІАЛАМИ АНКЕТУВАННЯ ПАЦІЄНТІВ

  • Анатолій Іванюк Кандидат медичних наук, завідувач Центру кардіохірургії КП КОР «Київська обласна клінічна лікарня», м. Київ, Україна
  • Олександр Канюра Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця
Ключові слова: соціологічне дослідження, пацієнті з хворобами системи кровообігу, кардіологічна допомога сільському населенню

Анотація

Мета роботи - за матеріалами соціологічного опитування пацієнтів районних кардіологічних кабінетів у Київській області вивчити стан, проблеми та можливі шляхи удосконалення організації кардіологічної допомоги сільським жителям. Матеріали і методи. У 2020 р. за спеціально розробленою анкетою проведене соціологічне опитування 829 пацієнтів, котрі звернулися до районних кардіологічних кабінетів у Київській області. Матеріали дослідження опрацьовані із використанням статистичного методу. Результати. Аналіз результатів анкетування засвідчив, що на думку респондентів, для удосконалення організації кардіологічної допомоги населенню слід: оптимізувати організацію прийому пацієнтів (51,4±1,7%), збільшити кількість прийомів лікарів- кардіологів (67,5±1,6%), поліпшити оснащення закладів охорони здоров’я (ЗОЗ) медичним обладнанням (52,3±1,7%), забезпечити можливість проведення усіх призначених лікарем лабораторних досліджень (45,9±1,7%), розширити види діагностичних обстежень (45,8±1,7%), підвищити кваліфікацію медичного персоналу (49,8±1,7%) та впровадити механізми державно-приватного партнерства у ЗОЗ зі збереженням їх у власності держави (79,3±2,2%). На державному рівні, на думку респондентів, необхідним є впровадження обов'язкового медичного страхування. Висновки. Результати проведеного соціологічного дослідження дозволили встановити, що організація кардіологічної допомоги сільському населенню Київської області не цілком задовольняє населення і вимагає оптимізації.

Посилання

Мезенцева, Н. І., Батиченко, С. П., & Мезенцев, К. В. (2018). Захворюваність і здоров'я населення в Україні: суспільно-географічний вимір.
Mozaffarian, D., Benjamin, E. J., Go, A. S., Arnett, D. K., Blaha, M. J., Cushman, M., ... & Huffman, M. D. (2015). Executive summary: heart disease and stroke statistics—2015 update: a report from the American Heart Association. Circulation, 131(4), 434-441.
Решетников, А. В., & Ефименко, С. А. (2007). Проведение медико-социологического мониторинга.
Ядов, В. А. (1998). Стратегия социологического исследования. М.: Добросвет, 596, 2.
Яковлева, Н. Ф. (2014). Социологическое исследование: учебное пособие. Москва: Флинта.
Коваленко, В. М., & Корнацький, В. М. (2016). Проблеми здоров’я і медичної допомоги та модель покращення в сучасних умовах: Посібник. Київ: Гордон.
Опубліковано
2020-11-01
Як цитувати
Іванюк, А., & Канюра, О. (2020). ХАРАКТЕРИСТИКА СТАНУ ОРГАНІЗАЦІЇ КАРДІОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ НАСЕЛЕННЮ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА МАТЕРІАЛАМИ АНКЕТУВАННЯ ПАЦІЄНТІВ. Український науково-медичний молодіжний журнал, 119(4), 25-29. https://doi.org/10.32345/USMYJ.4(119).2020.25-29