СИСТЕМА «ОКСИДАНТИ-АНТИОКСИДАНТИ» У ХВОРИХ НА РЕЦИДИВИ ТУБЕРКУЛЬОЗУ ЛЕГЕНЬ ПРИ КО-ІНФЕКЦІЇ ТУБЕРКУЛЬОЗ/ВІЛ

  • Р. М. Ясінський Запорізький державний медичний університет, м. Запоріжжя, Україна
Ключові слова: ко-інфекиія туберкульоз/ВІЛ, перекисне окислення білків, перекисне окислення ліпідів, система глутатіону.

Анотація

Зрушення у системі «оксиданти-антиоксиданти» відіграють важливу роль у прогресуванні захворювання у пацієнтів із вперше діагностованим туберкульозом легень при ко-інфекції туберкульоз/ВІЛ. Не вивчалися зміни у цій системі при рецидивах туберкульозу у ВІЛ-позитивних осіб. З метою встановлення особливостей змін у системі ««оксиданти-антиоксиданти» у пацієнтів із рецидивами туберкульозу легень при ко-інфекції туберкульоз/ВІЛ обстежено 31 ВІЛ-позитивних та 22 ВІЛ-негативних хворих на рецидиви туберкульозу легень. У пацієнтів у крові визначали показники перекисного окислення білків (ПОБ) і ліпідів (ПОЛ) та системи глутатіону. В якості маркерів ПОБ визначали в плазмі альдегідфенілгідразон, та кетонфенілгідразон, за методикою B. Halliwell (1999). Серед продуктів ПОЛ визначали мало-новий діальдегід, дієнові конПюгати, трієнкетони та шифові основи за методикою В.Б. Гаврилова (1983). Тіол-дисульфідну систему оцінювали за рівнями: відновленого глутатіону, ферментів глутатіонредуктази (ГР), глутатіонпероксидази (ГП) і глутатіонтрансферази (ГТ) у фракції клітин. Глутатіон відновлений визначали за стандартною методикою, (1981), ГП і ГР визначали за методикою Beutler E., (1975), ГТ - за методикою Habig W.H., (1974). Встановили, що у ВІЛ-позитивних і ВІЛ-негативних хворих на рецидиви туберкульозу легень відбувається зростання маркерів перекисного окислення білків на тлі тенденці' до зниження рівнів глутатіонредуктази та глутатіонпероксидази. У ВІЛ-позитивних пацієнтів із рецидивами туберкульозу легень окрім цього зростають також рівні маркерів перекисного окислення ліпідів, що на тлі зниження рівнів глутатіонредуктази та глутатіонпероксидази поглиблює виразність окислювального стресу за рахунок зрушення балансу в системі «оксиданти-антиоксиданти» у бік вільно-радикального перекисного окислення.

Опубліковано
2016-09-14
Як цитувати
Ясінський , Р. М. (2016). СИСТЕМА «ОКСИДАНТИ-АНТИОКСИДАНТИ» У ХВОРИХ НА РЕЦИДИВИ ТУБЕРКУЛЬОЗУ ЛЕГЕНЬ ПРИ КО-ІНФЕКЦІЇ ТУБЕРКУЛЬОЗ/ВІЛ. Український науково-медичний молодіжний журнал, (3(96), 45-48. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/78