Ефективність застосування телемоніторингу артеріального тиску у пацієнтів з нормальною та надлишковою масою тіла

  • Інна Бердник Кафедр внутрішніх хвороб стоматологічного факультету НМУ ім. О.О. Богомольця
Ключові слова: артеріальна гіпертензія, добове моніторування артеріального тиску, комплаєнс, прихильність до лікування, телемоніторинг

Анотація

Стаття узагальнює аргументи та контраргументи в межах наукової дискусії з питання методів діагностики артеріальної гіпертензії та особливостей контролю за артеріальним тиском. Основною метою проведеного дослідження є оцінити ефективність застування телемоніторингу артеріального тиску у пацієнтів з нормальною та надмірною масою тіла та визначити їх рівень прихильності до лікування. Актуальність дослідження даної патології полягає у тому, що артеріальна гіпертензія є основною причиною серцево-судинних захворювань та передчасної смерті у всьому світі. Поширеність гіпертензії серед дорослого населення складає 30-45%, у 2018 році кількість хворих артеріальну гіпертензію в світі становило близько 1,38 млрд, при цьому більше 165 млн проживають в Центральній і Східній Європі. Систематизація літературних даних засвідчила, що не дивлячись на широке застосування антигіпертензивних препаратів, лише близько 30% пацієнтів досягають оптимальних цифр артеріального тиску. Методика проведення дослідження полягає у оцінці використання телемедичних технологій для самоконтролю артеріального тиску у пацієнтів з нормальною та надмірною масою тіла та підвищення їх комплаєнсу. Дослідження було проведено в місті Києві протягом 2018-2020 років, включало в себе 111 пацієнтів віком від 18 до 65 років із раніше встановленим діагнозом артеріальної гіпертензії. Методом рандомізації їх було поділено на основну групу (використовували телемоніторинг артеріального тиску) та контрольну групу (використовували офісний та домашній моніторинг артеріального тиску). В статті представлено результати, що у пацієнтів основної групи наприкінці дослідження середньодобові систолічний та діастолічний артеріальний тиск були достовірно нижчими в порівнянні як із вихідним рівнем групи, так і в порівнянні з контрольною. Вихідний рівень прихильності до лікування у пацієнтів обох груп був невисоким. Проте наприкінці дослідження прихильність пацієнтів основної групи до лікування виросла на 40,3%, натомість у контрольній групі суттєвих змін не виявлено. Крім цього знайдена кореляція між пацієнтами із надмірною масою тіла та меншою прихильністю до регулярного прийому ліків, частішими пропусками прийому препарату та самостійною відміною при покращенні стану в порівнянні з пацієнтами з нормальною масою тіла. Також відмічено, що у пацієнтів основної групи наприкінці дослідження суттєво знизився рівень тривоги в порівнянні з контрольною. Дослідження емпірично підтверджує та теоретично доводить, що застосування телемоніторингу артеріального тиску можливо розглядати як альтернативу стандартному підходу, що підвищує прихильність до лікування. Результати проведеного дослідження стануть корисними для лікарів первинної ланки, кардіологів, терапевтів.

Посилання

Chow, C. K., & Gupta, R. (2019). Blood pressure control: a challenge to global health systems. The Lancet, 394(10199), 613-615.
Darabi, Z., Najafi, F., Safari-Faramani, R., & Salimi, Y. (2020). Controlled direct effect of psychiatric disorders on cardiovascular disease: evidence from a large Kurdish cohort. BMC Cardiovascular Disorders, 20(1), 1-9.
Geldsetzer, P., Manne-Goehler, J., Marcus, M. E., Ebert, C., Zhumadilov, Z., Wesseh, C. S., ... & Sibai, A. M. (2019). The state of hypertension care in 44 low-income and middle-income countries: a cross-sectional study of nationally representative individual-level data from 1· 1 million adults. The Lancet, 394(10199), 652-662.
Grant, S., Hodgkinson, J., Schwartz, C., Bradburn, P., Franssen, M., Hobbs, F. R., ... & Greenfield, S. (2019). Using mHealth for the management of hypertension in UK primary care: an embedded qualitative study of the TASMINH4 randomised controlled trial. British Journal of General Practice, 69(686), e612-e620.
Hammersley, V., Parker, R., Paterson, M., Hanley, J., Pinnock, H., Padfield, P., ... & McKinstry, B. (2020). Telemonitoring at scale for hypertension in primary care: An implementation study. PLoS medicine, 17(6), e1003124.
Johnson, H. M. (2019). Anxiety and Hypertension: Is There a Link? A Literature Review of the Comorbidity Relationship Between Anxiety and Hypertension. Current hypertension reports, 21(9), 66.
Mars, M., & Scott, R. E. (2017). Being spontaneous: The future of telehealth implementation?. Telemedicine and e-Health, 23(9), 766-772.
Melgarejo, J. D., Maestre, G. E., Thijs, L., Asayama, K., Boggia, J., Casiglia, E., ... & Kawecka-Jaszcz, K. (2017). Prevalence, treatment, and control rates of conventional and ambulatory hypertension across 10 populations in 3 continents. Hypertension, 70(1), 50-58.
Monahan, M., Jowett, S., Nickless, A., Franssen, M., Grant, S., Greenfield, S., ... & McManus, R. J. (2019). Cost-effectiveness of telemonitoring and self-monitoring of blood pressure for antihypertensive titration in primary care (TASMINH4). Hypertension, 73(6), 1231-1239.
Nesbitt, T. S., & Katz-Bell, J. (2018). History of telehealth. Understanding Telehealth. New York: McGraw-Hill Education.
Omboni, S., & Ferrari, R. (2015). The role of telemedicine in hypertension management: focus on blood pressure telemonitoring. Current hypertension reports, 17(4), 21.
Pan, Y., Cai, W., Cheng, Q., Dong, W., An, T., & Yan, J. (2015). Association between anxiety and hypertension: a systematic review and meta-analysis of epidemiological studies. Neuropsychiatric Disease and Treatment, 11, 1121.
Pellegrini, D., Torlasco, C., Ochoa, J. E., & Parati, G. (2020). Contribution of telemedicine and information technology to hypertension control. Hypertension Research, 1-8.
Pereira-Miranda, E., Costa, P. R., Queiroz, V. A., Pereira-Santos, M., & Santana, M. L. (2017). Overweight and obesity associated with higher depression prevalence in adults: a systematic review and meta-analysis. Journal of the American College of Nutrition, 36(3), 223-233.
Raikhelkar, J., & Raikhelkar, J. K. (2019). Advances in Tele-Cardiology. In Telemedicine in the ICU (pp. 225-242). Springer, Cham.
Rajati, F., Hamzeh, B., Pasdar, Y., Safari, R., Moradinazar, M., Shakiba, E., ... & Najafi, F. (2019). Prevalence, awareness, treatment, and control of hypertension and their determinants: Results from the first cohort of non-communicable diseases in a Kurdish settlement. Scientific reports, 9(1), 1-10.
Sharafi, S. E., Garmaroudi, G., Ghafouri, M., Bafghi, S. A., Ghafouri, M., Tabesh, M. R., & Alizadeh, Z. (2020). Prevalence of anxiety and depression in patients with overweight and obesity. Obesity medicine, 17, 100169.
Whelton, P. K., Carey, R. M., Aronow, W. S., Casey, D. E., Collins, K. J., Himmelfarb, C. D., ... & MacLaughlin, E. J. (2018). 2017 ACC/AHA/AAPA/ABC/ACPM/AGS/APhA/ASH/ASPC/NMA/PCNA guideline for the prevention, detection, evaluation, and management of high blood pressure in adults: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Clinical Practice Guidelines. Journal of the American College of Cardiology, 71(19), e127-e248.
Williams, B., Marcia, G., Spiering, W., Rosei, E. A., & Azizi, M. (2018). 2018 ЕОК/ЕОАГ Рекомендации по лечению больных с артериальной гипертензией. Российский кардиологический журнал, 23(12), 143.
Zhou, B., Danaei, G., Stevens, G. A., Bixby, H., Taddei, C., Carrillo-Larco, R. M., ... & Rodriguez-Martinez, A. (2019). Long-term and recent trends in hypertension awareness, treatment, and control in 12 high-income countries: an analysis of 123 nationally representative surveys. The Lancet, 394(10199), 639-651.
Опубліковано
2021-03-21
Як цитувати
Бердник, І. (2021). Ефективність застосування телемоніторингу артеріального тиску у пацієнтів з нормальною та надлишковою масою тіла. Український науково-медичний молодіжний журнал, 121(1), 32-42. https://doi.org/10.32345/USMYJ.1(121).2021.32-42