РОЛЬ ЦИТО КІНІВ В ПЕРЕБІГУ ГЕНЕРАЛІЗОВАНОГО ПАРОДОНТИТУ У ВАГІТНИХ

  • Т.О. Тімохіна Національний медичний університет імені О.О.Богомольця, м.Київ, Україна
  • О.В. Линовицька Національний медичний університет імені О.О.Богомольця, м.Київ, Україна
  • В.О. Тімохіна Національний медичний університет імені О.О.Богомольця, м.Київ, Україна
Ключові слова: generalized parodontitis, cytokines, pregnant women, mouth.

Анотація

Актуальність. Вагітність обтяжує перебіг хронічних запальних захворювань в організмі жінок. В період

гестації у жінок відмічаються значні гормональні зміни, що порушує гомеостаз ротової порожнини, зміни і приводить до зростання розповсюдженості захворювань пародонта. У розвитку запального процесу значну роль відіграють цитокіни, синтез яких стимулює пародонтопатогенна мікрофлора.

Мета роботи - вивчити зміни рівня про- та протизапальних цитокінів в ротовій рідині вагітних хворих на генералізований пародонтит в динаміці лікування.

Матеріал та методи дослідження. Для вирішення поставленої мети було обстежено 78 вагітних хворих на генералізований пародонтит віком від 18 до 35 років (середній вік 27,6±1,4 років), серед яких 42 жінки мали генералізований пародонтит І ступеня, хронічного перебігу, а 36 - генералізований пародонтит І ступеня, загостреного перебігу. Гоупу порівняння склали 30 вагітних, рандомізованих за віком, які мали фізіологічний перебіг вагітності без стоматологічних захворювань. Контрольну групу склали 35 здорових невагітних жінок, рандомізованих за віком, які не мали стоматологічних захворювань.

Результати дослідження. В результаті проведених досліджень встановлено, що у вагітних за наявності генералізованого пародонтиту відбувається суттєве достовірне зростання вмісту в ротовій рідині прозапальних цитокінів (ФНП-б, ІЛ-6 та ІЛ-1в) при зниженні рівня протизапального ІЛ-4, дисбаланс яких підтверджується наявною від’ємною кореляцією між рівнем ФНП-б, ІЛ-6, ІЛ-1в та ІЛ-4: г = -0,56; г = -0,61; г = -0,73 відповідно. Даний факт свідчить про запуск основних імунних механізмів системної запальної реакції, які при фізіологічному перебігу вагітності забезпечують імунну толерантність та нормальний розвиток плода.

Висновки. Дисбаланс про- та протизапальних цитокінів у вагітних хворих на генералізований пародонтит пов’язаний із ступенем тяжкості супутнього генералі зованого пародонтиту та більш виражений при загостреному перебігу. Комплексне лікування генералізованого пародонтиту сприяє нормалізації цитокінового статусу, зменшенню локальних проявів запалення та зниженню ризику ускладнень перебігу вагітності.

Опубліковано
2016-09-14
Як цитувати
Тімохіна , Т., Линовицька , О., & Тімохіна , В. (2016). РОЛЬ ЦИТО КІНІВ В ПЕРЕБІГУ ГЕНЕРАЛІЗОВАНОГО ПАРОДОНТИТУ У ВАГІТНИХ. Український науково-медичний молодіжний журнал, (3(96), 54-57. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/80