Внесок жінок-морфологів в розвиток київської анатомічної школи (до 180-річчя Національного Медичного Університету імені О.О. Богомольця)

  • Лариса Присяжнюк Кафедра описової та клінічної анатомії НМУ імені О.О. Богомольця
  • Андрій Янчишин Кафедра описової та клінічної анатомії НМУ імені О.О. Богомольця
  • Ірина Дзевульська Кафедра описової та клінічної анатомії НМУ імені О.О. Богомольця
  • Алла Синицька Кафедра описової та клінічної анатомії НМУ імені О.О. Богомольця
  • Ружена Матківська Кафедра описової та клінічної анатомії НМУ імені О.О. Богомольця
  • Любов Остапюк Кафедра описової та клінічної анатомії НМУ імені О.О. Богомольця
  • Олександр Ковальчук Кафедра описової та клінічної анатомії НМУ імені О.О. Богомольця
Ключові слова: Київська анатомічна школа, жінки, внесок в історію

Анотація

Історичний розвиток науки неможливий без урахування зв’язків з усім попереднім досвідом людства. Всі медичні науки, в тому числі і анатомія, мають свою історію, тобто весь пройдений шлях розвитку і вдосконалення. Велике значення в розвиток як вітчизняної анатомічної науки, так і Київської анатомічної школи, внесли жінки-науковці. Окрім цього і дотепер вони продовжують виконувати важливу роль в різних напрямках роботи кафедри і Університету. Метою роботи є висвітлити внесок жінок-морфологів Київської анатомічної школи на головних етапах розвитку українських досліджень, прослідкувати тенденції і напрямки їх роботи. Нами було використано проблемно-орієнтований аналіз історичних інформаційних джерел, архівні матеріалів кафедри описової та клінічної анатомії НМУ імені О.О. Богомольця. В довоєнні та післявоєнні роки науковий пошук співробітників кафедри був спрямований в основному на вивчення лімфатичної системи. В подальшому кафедра анатомії людини займалася вивченням гемо-, лімфо- і мікроциркуляторного русла функціонально різних органів. І за цей період жінками кафедри були захищені ряд кандидатських та докторських дисертацій. В останні роки науковий пошук на кафедрі анатомії людини був спрямований на вивчення морфологічних змін в органах при опіковій хворобі та дії різних чинників зовнішнього середовища в організмі. І в цьому напрямку жінки кафедри досить плідно працюють. Жінки-анатоми беруть активну участь в організації і проведенні багатьох сучасних наукових досліджень, в наукових конференціях, симпозіумах, з’їздах, є співавторами кількох патентів і авторських свідоцтв, монографій, навчальних посібників,  зробили значний внесок в навчально-методичну роботу, були співавторами методичних рекомендацій для викладачів та студентів. Жінки кафедри проходили закордонне стажування, вели активну громадську роботу. Науково-педагогічна робота жінок кафедри за вагомий внесок в розвиток сфери охорони здоров’я, багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм, була відмічена урядовими нагородами, почесними грамотами Університету і Міністерства охорони здоров’я України. Сумлінною працею і наполегливістю у ставленні до своєї справи були переповнені життєві шляхи трудолюбивих, цілеспрямованих жінок Київської анатомічної школи. Їх педагогічні заслуги, щирі намагання дати глибокі знання своїм учням ставали прикладом для наступних поколінь.

Посилання

А.С. Головацький, В.Г. Черкасов, М.Р. Сапін, А.І. Парахін, О.І. Ковальчук : Анатомія людини. У 3-х томах. За ред. В.Г. Черкасова та А.С. Головацького. − В. : Нова Книга, 2019. – Т. 1. – 368 с.; Т. 2. - 456 с.; Т.3. - 375 с.
Л.В. Чернишенко, А.А. Сушко. Лімфатична система в нормі і патології.– Киев : Здоров’я, 1973. – 199 с.
І.І. Бобрик, О.О. Шевченко, В.Г. Черкасов Розвиток кровоносних і лімфатичних судин. − К.: Здоров’я, 1991. – 206 с.
Ковальський М. П., Маркевич О.О. До сторіччя відкриття Анатомічного інституту Вищих жіночих курсів . Медична наука України. - 2010. - № 1. - С. 246-251.
Ганіткевич Я. Український медичний календар – Київ, 2016. – 220 с.
Спіров М.С. Київська анатомічна школа – К., 1965. – 131с.
Дзевульська І.В., Синицька А.М., Остапюк Л.І., Кравченко В.Г. Внесок жінок у розвиток та становлення Київської анатомічної школи. Збірник тез та доповідей VII конгресу наукового товариства АГЕТ України, 2-4 жовтня 2019 р. – Одеса:Бондаренко М.О., 2019. – С.6-9.
В.Г. Черкасов, С.Т. Чорнокульський, А.М. Синицька. Памяті Лідії Валентинівни Чернишенко. Актуальні питання медичної науки та практики. Збірник наукових праць. Випуск 82. Том 2 Запоріжжя 2015.-с.82-86.
З нагоди славного ювілею Остаток Любові Іванівни. Medical science of Ukraine.- Київ, 2011.-№1.- C. 226-229
Москаленко, В. Ф., & Черкасов, В. Г. (2009). Корифей вітчизняної анатомії професор Володимир Олексійович Бец (до 175-річчя від дня народження). Украинский научно-медицинский молодежный журнал, (1), 6-8.
Опубліковано
2021-06-24
Як цитувати
Присяжнюк, Л., Янчишин, А., Дзевульська, І., Синицька, А., Матківська, Р., Остапюк, Л., & Ковальчук, О. (2021). Внесок жінок-морфологів в розвиток київської анатомічної школи (до 180-річчя Національного Медичного Університету імені О.О. Богомольця). Український науково-медичний молодіжний журнал, 124(2), 6-14. https://doi.org/10.32345/USMYJ.2(124).2021.6-14