Резилієнс-орієнтовані інтервенції для осіб з черепно-мозковою травмою: аналіз прототипів та розробка нової

  • Дмитро Ассонов Кафедра медичної психології, психосоматичної медицини та психотерапії НМУ імені О.О. Богомольця, Київ, Україна
Ключові слова: психокорекція, психологічні інтервенції, резилієнс, черепно-мозкова травма

Анотація

Психотерапевтичні інтервенції, що спрямовані на резилієнс, можуть бути корисними для прискорення відновлення та соціальної реінтеграції осіб з черепно-мозковою травмою (ЧМТ). Кількість англомовних публікацій, в яких автори говорять про резилієнс-орієнтовані інтервенції, в останні роки стрімко зростає. Проте ще не було зроблено узагальнення проведених за останні роки досліджень, які стосуються резилієнс-орієнтованих інтервенцій для осіб з черепно-мозковою травмою. Мета даного дослідження – розробка резилієнс-орієнтованої програми психокорекції на основі аналізу та систематизації сучасних резилієнс-орієнтованих інтервенцій для осіб з ЧМТ в якості її прототипів. Було проаналізовано статті за останні 5 років – з січня 2016 по лютий 2021. Пошук наукової літератури вівся з використанням PubMed та APA PsychNET. Після аналізу вмісту та відхилення статей, які не відповідали критеріям включення, в огляд ввійшли 6 оригінальних статей, в яких описані 5 резилієнс-орієнтованих інтервенцій. Структура та формат сесій проаналізованих програм є достатньо варіативними. Тривалість однієї сесії варіює від 30 до 90 хв з частотою 1 раз на тиждень. В основі всіх проаналізованих інтервенцій лежать різні підходи до розуміння резилієнсу та відповідно різні методи оцінки результатів. Окрім того більшість проаналізованих програм психокорекції сконцентровані одразу на багатьох явищах та можливих факторах резилієнсу й не мають в своїй основі єдиної теорії чи моделі. В той же час останніми роками було створено ряд моделей, які виокремлюють конкретні компоненти або групи компонентів та покликані полегшити підбір мішеней терапії. У подальших дослідженнях та інтервенціях перспективним є концентрування на ключових аспектах або категоріях, серед яких виділяють ряд когнітивних та емоційних компонентів резилієнсу. Наразі присутні лише перші результати ефективності резилієнс-орієнтованих інтервенцій при ЧМТ. Проте ці результати дозволяють зробити два важливих висновки: 1) впливаючи на психологічні процеси, потенційно можна досягнути зменшення інтенсивності симптомів черепно-мозкової травми; 2) резилієнс є перспективною мішенню для психологічних інтервенцій при черепно-мозковій травмі. На основі аналізу й систематизації інформації про підходи до психокорекції резилієнсу нами була розроблена програма резилієнс-орієнтованої психокорекції, ефективність якої буде в подальшому вивчена. Перспективами подальших досліджень є створення та аналіз ефективності інтервенцій, спрямованих на когнітивні та емоційні компоненти резилієнсу, адаптованих під когнітивний дефіцит внаслідок ЧМТ, наповнених тренінговою роботою над розвитком нових навичок та розробка інтервенцій для віддаленого періоду травматичного ураження головного мозку, прикладом яких може бути розроблена нами програма втручання.

Посилання

Adams, D., & Dahdah, M. (2016). Coping and adaptive strategies of traumatic brain injury survivors and primary caregivers. Neurorehabilitation, 39(2), 223-237. doi: 10.3233/nre-161353
Assonov, D., & Khaustova, O. (2019). Development of resilience concept in scientific literature of recent years. Psychosomatic Medicine And General Practice, 4(4), e0404219-e0404219. doi: 10.26766/pmgp.v4i3-4.219
Byrne, M., Keary, E., & Lawton, A. (2012). How to conduct a literature review.
Church, D., Sparks, T., & Clond, M. (2016). EFT (Emotional Freedom Techniques) and Resiliency in Veterans at Risk for PTSD: A Randomized Controlled Trial. EXPLORE, 12(5), 355-365. doi: 10.1016/j.explore.2016.06.012
Donnelly, K., Baker, K., Pierce, R., St. Ivany, A., Barr, P., & Bruce, M. (2019). A retrospective study on the acceptability, feasibility, and effectiveness of LoveYourBrain Yoga for people with traumatic brain injury and caregivers. Disability And Rehabilitation, 1-12. doi: 10.1080/09638288.2019.1672109
Donnelly, K., Goldberg, S., & Fournier, D. (2019). A qualitative study of LoveYourBrain Yoga: a group-based yoga with psychoeducation intervention to facilitate community integration for people with traumatic brain injury and their caregivers. Disability And Rehabilitation, 42(17), 2482-2491. doi: 10.1080/09638288.2018.1563638
George, E., Elman, I., Becerra, L., Berg, S., & Borsook, D. (2016). Pain in an era of armed conflicts: Prevention and treatment for warfighters and civilian casualties. Progress In Neurobiology, 141, 25-44. doi: 10.1016/j.pneurobio.2016.04.002
Helmreich, I., Kunzler, A., Chmitorz, A., König, J., Binder, H., Wessa, M., & Lieb, K. (2017). Psychological interventions for resilience enhancement in adults. Cochrane Database Of Systematic Reviews. doi: 10.1002/14651858.cd012527
Horn, S., & Feder, A. (2018). Understanding Resilience and Preventing and Treating PTSD. Harvard Review Of Psychiatry, 26(3), 158-174. doi: 10.1097/hrp.0000000000000194
Jak, A., Jurick, S., Crocker, L., Sanderson-Cimino, M., Aupperle, R., & Rodgers, C. et al. (2018). SMART-CPT for veterans with comorbid post-traumatic stress disorder and history of traumatic brain injury: a randomised controlled trial. Journal Of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry, 90(3), 333-341. doi: 10.1136/jnnp-2018-319315
Kreutzer, J., Marwitz, J., Sima, A., Bergquist, T., Johnson-Greene, D., & Felix, E. et al. (2016). Resilience Following Traumatic Brain Injury: A Traumatic Brain Injury Model Systems Study. Archives Of Physical Medicine And Rehabilitation, 97(5), 708-713. doi: 10.1016/j.apmr.2015.12.003
Kreutzer, J., Marwitz, J., Sima, A., Mills, A., Hsu, N., & Lukow, H. (2018). Efficacy of the resilience and adjustment intervention after traumatic brain injury: a randomized controlled trial. Brain Injury, 32(8), 963-971. doi: 10.1080/02699052.2018.1468577
Lee, J., Nam, S., Kim, A., Kim, B., Lee, M., & Lee, S. (2013). Resilience: A Meta-Analytic Approach. Journal Of Counseling & Development, 91(3), 269-279. doi: 10.1002/j.1556-6676.2013.00095.x
Lukow, H., Godwin, E., Marwitz, J., Mills, A., Hsu, N., & Kreutzer, J. (2015). Relationship Between Resilience, Adjustment, and Psychological Functioning After Traumatic Brain Injury. Journal Of Head Trauma Rehabilitation, 30(4), 241-248. doi: 10.1097/htr.0000000000000137
Malhi, G., Das, P., Bell, E., Mattingly, G., & Mannie, Z. (2019). Modelling resilience in adolescence and adversity: a novel framework to inform research and practice. Translational Psychiatry, 9(1). doi: 10.1038/s41398-019-0651-y
Marwitz, J., Sima, A., Kreutzer, J., Dreer, L., Bergquist, T., & Zafonte, R. et al. (2018). Longitudinal Examination of Resilience After Traumatic Brain Injury: A Traumatic Brain Injury Model Systems Study. Archives Of Physical Medicine And Rehabilitation, 99(2), 264-271. doi: 10.1016/j.apmr.2017.06.013
Nalder, E., Hartman, L., Hunt, A., & King, G. (2018). Traumatic brain injury resiliency model: a conceptual model to guide rehabilitation research and practice. Disability And Rehabilitation, 41(22), 2708-2717. doi: 10.1080/09638288.2018.1474495
Parsons, S., Kruijt, A., & Fox, E. (2016). A Cognitive Model of Psychological Resilience. Journal Of Experimental Psychopathology, 7(3), 296-310. doi: 10.5127/jep.053415
Rabinowitz, A., & Arnett, P. (2018). Positive psychology perspective on traumatic brain injury recovery and rehabilitation. Applied Neuropsychology: Adult, 25(4), 295-303. doi: 10.1080/23279095.2018.1458514
Rasmussen, M., Arango-Lasprilla, J., Andelic, N., Nordenmark, T., & Soberg, H. (2020). Mental Health and Family Functioning in Patients and Their Family Members after Traumatic Brain Injury: A Cross-Sectional Study. Brain Sciences, 10(10), 670. doi: 10.3390/brainsci10100670
Rice, V., & Liu, B. (2016). Personal resilience and coping with implications for work. Part I: A review. Work, 54(2), 325-333. doi: 10.3233/wor-162300
Rohling, M., Faust, M., Beverly, B., & Demakis, G. (2009). Supplemental Material for Effectiveness of Cognitive Rehabilitation Following Acquired Brain Injury: A Meta-Analytic Re-Examination of Cicerone et al.'s (2000, 2005) Systematic Reviews. Neuropsychology, 23, 20-39. doi: 10.1037/a0013659.supp
Ruet, A., Bayen, E., Jourdan, C., Vallat-Azouvi, C., Azerad, S., & Grimaldi, L. et al. (2020). Potential for recovery between 4 and 8 years after a severe traumatic brain injury. Data from the PariS-TBI longitudinal study. Annals Of Physical And Rehabilitation Medicine, 101422. doi: 10.1016/j.rehab.2020.07.005
Schneider, J., Hendrix-Bennett, F., Beydoun, H., & Johnstone, B. (2021). A Retrospective Study of Demographic, Medical, and Psychological Predictors of Readiness in Service Members With Mild Traumatic Brain Injury. Military Medicine, 186(3-4), e401-e409. doi: 10.1093/milmed/usaa274
Shaffer, K., Riklin, E., Jacobs, J., Rosand, J., & Vranceanu, A. (2016). Psychosocial resiliency is associated with lower emotional distress among dyads of patients and their informal caregivers in the neuroscience intensive care unit. Journal Of Critical Care, 36, 154-159. doi: 10.1016/j.jcrc.2016.07.010
Skandsen, T., Stenberg, J., Follestad, T., Karaliute, M., Saksvik, S., & Einarsen, C. et al. (2020). Personal Factors Associated With Postconcussion Symptoms 3 Months After Mild Traumatic Brain Injury. Archives Of Physical Medicine And Rehabilitation. doi: 10.1016/j.apmr.2020.10.106
Snell, D., Martin, R., Surgenor, L., Siegert, R., & Hay-Smith, E. (2016). What’s wrong with me? seeking a coherent understanding of recovery after mild traumatic brain injury. Disability And Rehabilitation, 39(19), 1968-1975. doi: 10.1080/09638288.2016.1213895
Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. Journal Of Business Research, 104, 333-339. doi: 10.1016/j.jbusres.2019.07.039
Soendergaard, P., Wolffbrandt, M., Biering-Sørensen, F., Nordin, M., Schow, T., Arango-Lasprilla, J., & Norup, A. (2019). A manual-based family intervention for families living with the consequences of traumatic injury to the brain or spinal cord: a study protocol of a randomized controlled trial. Trials, 20(1). doi: 10.1186/s13063-019-3794-5
Stainton, A., Chisholm, K., Kaiser, N., Rosen, M., Upthegrove, R., Ruhrmann, S., & Wood, S. (2018). Resilience as a multimodal dynamic process. Early Intervention In Psychiatry, 13(4), 725-732. doi: 10.1111/eip.12726
Sullivan, K., Kaye, S., Blaine, H., Edmed, S., Meares, S., Rossa, K., & Haden, C. (2019). Psychological approaches for the management of persistent postconcussion symptoms after mild traumatic brain injury: a systematic review. Disability And Rehabilitation, 42(16), 2243-2251. doi: 10.1080/09638288.2018.1558292
Twamley, E., Thomas, K., Gregory, A., Jak, A., Bondi, M., Delis, D., & Lohr, J. (2015). CogSMART Compensatory Cognitive Training for Traumatic Brain Injury. Journal Of Head Trauma Rehabilitation, 30(6), 391-401. doi: 10.1097/htr.0000000000000076
van der Horn, H., Out, M., de Koning, M., Mayer, A., Spikman, J., Sommer, I., & van der Naalt, J. (2019). An integrated perspective linking physiological and psychological consequences of mild traumatic brain injury. Journal Of Neurology, 267(9), 2497-2506. doi: 10.1007/s00415-019-09335-8
van Kessel, G. (2013). The ability of older people to overcome adversity: A review of the resilience concept. Geriatric Nursing, 34(2), 122-127. doi: 10.1016/j.gerinurse.2012.12.011
Vos, L., Poritz, J., Ngan, E., Leon-Novelo, L., & Sherer, M. (2019). The relationship between resilience, emotional distress, and community participation outcomes following traumatic brain injury. Brain Injury, 33(13-14), 1615-1623. doi: 10.1080/02699052.2019.1658132
Vranceanu, A., Bannon, S., Mace, R., Lester, E., Meyers, E., & Gates, M. et al. (2020). Feasibility and Efficacy of a Resiliency Intervention for the Prevention of Chronic Emotional Distress Among Survivor-Caregiver Dyads Admitted to the Neuroscience Intensive Care Unit. JAMA Network Open, 3(10), e2020807. doi: 10.1001/jamanetworkopen.2020.20807
Wardlaw, C., Hicks, A., Sherer, M., & Ponsford, J. (2018). Psychological Resilience Is Associated With Participation Outcomes Following Mild to Severe Traumatic Brain Injury. Frontiers In Neurology, 9. doi: 10.3389/fneur.2018.00563
Yurgil, K., Barkauskas, D., & Baker, D. (2021). Deployment and Psychological Correlates of Suicide Ideation: A Prospective, Longitudinal Study of Risk and Resilience Among Combat Veterans. Military Medicine, 186(1-2), e58-e66. doi: 10.1093/milmed/usaa450
Опубліковано
2021-06-24
Як цитувати
Ассонов, Д. (2021). Резилієнс-орієнтовані інтервенції для осіб з черепно-мозковою травмою: аналіз прототипів та розробка нової. Український науково-медичний молодіжний журнал, 124(2), 15-26. https://doi.org/10.32345/USMYJ.2(124).2021.15-26