Морфологічні особливості та аеробна продуктивність у футболістів з гіпермобільністю суглобів

  • Євген Глущук Кафедра фізичної реабілітації, спортивної медицини та валеології, Дніпровський державний медичний університет, Україна
  • Олег Неханевич Кафедра фізичної реабілітації, спортивної медицини та валеології, Дніпровський державний медичний університет, Україна
  • В’ячеслав Хоменко Кафедра фізичної реабілітації, спортивної медицини та валеології, Дніпровський державний медичний університет, Україна
Ключові слова: Антропометрія, аеробна продуктивність, гіпермобільність суглобів, дисплазія сполучної тканини, футболісти

Анотація

Інтенсифікація фізичних навантажень у сучасному футболі вимагає від спортсменів розвитку високого рівня загальної, швидкісної і спеціальної витривалості. При побудові тренувально-змагальних навантажень у футболі особливий інтерес з боку тренерів та лікарів викликають спортсмени з ознаками дисплазії сполучної тканини, одним з частих проявів якої є гіпермобільність суглобів. Системність залучення сполучної тканини у диспластичний процес при гіпермобільності суглобів може вплинути на розвиток фізичних якостей, фізичної підготовленості, рівень функціонального стану та аеробної продуктивності і може бути причиною негативного спортивного результату. Не врахування особливостей таких спортсменів може бути причиною виникнення гострого фізичного перенапруження. Метою даної роботи було встановлення морфологічних особливостей та рівня аеробної продуктивності у футболістів з ознаками гіпермобільності суглобів. Для виконання поставленої мети було проведено аналіз даних 46 футболістів високого класу збірної Азербайджану з футболу віком від 16 до 34 років. Визначення морфометричних показників проводилось  антропометрією, склад тіла оцінювався  імпедансометрією, клінічні ознаки гіпермобільності суглобів діагностувались за критеріями Р. Beighton, оцінка аеробної продуктивності проводилась прямим газоаналізом дозованого фізичного  навантаження на велоергометрі. За результатами дослідження рівня гіпермобільності суглобів було встановлено, що 56,5% футболістів мали нормальну рухливість , 30,4% – помірну та 13,0% – значну гіпермобільність. У футболістів із значною гіпермобільністю суглобів рівень аеробної продуктивності був найменшим і становив 53,3±2,5 мл/хв/кг і найбільшим (59,5±1,2 мл/хв/кг)- у групі з нормальною рухливістю суглобів . Досліджуючи динаміку величини максимального споживання кисню в групах було встановлено статистично значиме зменшення її величини зі збільшенням ступеню гіпермобільності (р<0,05). Так, у групі з нормальною рухливістю приріст VO2 max становив 5,3±0,2 мл/хв/кг, в групі з помірною гіпермобільністю – 3,7±0,2 мл/хв/кг та в групі зі значною гіпермобільністю – 1,7±0,2 мл/хв/кг. Дослідження складу тіла в групах, розподілених за рівнем гіпермобільності суглобів, встановило, що найнижчим рівень загальної води був в групі з вираженою гіпермобільністю (р<0,05). Така динаміка відбувалась за рахунок зменшення рівня зовнішньоклітинної рідини, що може свідчити про порушення процесів обміну саме у міжклітинному матриксі. Встановлено статистично значиме зменшення рівня максимального споживання кисню зі збільшенням ступеню гіпермобільності суглобів. Доведено різницю у відповіді функціональних систем організму футболістів під час тренування загальної витривалості. Встановлення зв’язків між показниками складу тіла та величиною максимального споживання кисню може бути основою для регулювання тренувально-змагальних навантажень та для спортивного відбору.

Посилання

Бакурідзе-Маніна, В. Б. (2017). Особливості функціонального стану студентів медичного вузу з гіпермобільністю суглобів. Фізична культура, спорт та здоров'я нації: Збірник наукових праць, 4, 247-252.
Глотов, А. В., Плотникова, О. В., Иванова, Е. А., & Демченко, В. Г. (2008). Физическая работоспособность и адаптационные возможности кардиореспираторной системы молодых лиц с недифференцированной дисплазией соединительной ткани. Медицинский вестник Северного Кавказа, 10(2):94-97.
Злыгостев, О. В., Татьяненко, С. А., & Губа, В. П. (2019). Проектирование специальной физической подготовки футболистов на этапе начальной спортивной специализации. Теория и практика физической культуры, 3, 58-59.
Кадурина, Т. И., Гнусаев, С. Ф., Аббакумова, Л. Н., Алимова, И. Л., Антонова, Н. С., Апенченко, Ю. С., ... & Фадеева, О. Ю. (2015). Наследственные и многофакторные нарушения соединительной ткани у детей алгоритмы диагностики. Тактика ведения проект российских рекомендаций разработан комитетом экспертов педиатрической группы «Дисплазия соединительной ткани» при российском научном обществе терапевтов. Медицинский вестник Северного Кавказа, 10(1 (37)).
Криволап, Н. В. (2014). Диспластична кардіопатія у футболістів: особливості прояву залежно від віку, статі та спортивного стажу. Спортивна медицина і фізична реабілітація, 1, 95-101. DOI:10.32652/spmed.2014.1.95-101.
Малев, Э. Г., Березовская, Г. А., Парфенова, Н. Н., Реева, С. В., Лунева, Е. Б., Беляева, Е. Л., ... & Шляхто, Е. В. (2013). Наследственные нарушения соединительной ткани в кардиологии. Диагностика и лечение. Российские рекомендации (I пересмотр). Российский кардиологический журнал, 18(1), 1-32.
Санеева, Г. А. (2018). Клапанный синдром в диспластическом фенотипе пациентов с гипермобильностью суставов. Терапия, 6, 78-83.
Селуянов, В. Н., Сарсания, К. С., & Заборова, В. А. (2012). Футбол: проблемы физической и технической подготовки. Долгопрудный: ИНТЕЛЛЕКТиК, 160.
Хоменко, В., Юськів, С., Гузар, В., & Свирида, В. (2020). Показники фізичної і технічної підготовленості футболістів різного амплуа студентської команди з футболу. Спортивні ігри, 2(16), 95-105.
Ящук, А. Г., Мусин, И. И., Фаткуллина, И. Б., Трубин, В. Б., Муслимова, С. Ю., & Рахматуллина, И. Р. (2018). Клинические и генетические параллели дисплазии соединительной ткани, пролапса гениталий и синдрома гипермобильности суставов. Вопросы гинекологии, акушерства и перинатологии, 17(4), 31-35. DOI: 10.20953/1726-1678-2018-4-31-35.
Beighton, P., Grahame, R., & Bird, H. (2012). Assessment of hypermobility. In Hypermobility of joints (pp. 11-26). Springer, London. DOI:10.1007/978-1-84882-085-2_2.
Cutsforth-Gregory, J. K. (2020). Postural tachycardia syndrome and neurally mediated syncope. CONTINUUM: Lifelong Learning in Neurology, 26(1), 93-115. DOI: 10.1212/CON.0000000000000818.
Dvorak, J., Kramer, E. B., Schmied, C. M., Drezner, J. A., Zideman, D., Patricios, J., ... & Mandelbaum, B. (2013). The FIFA medical emergency bag and FIFA 11 steps to prevent sudden cardiac death: setting a global standard and promoting consistent football field emergency care. British journal of sports medicine, 47(18), 1199-1202. DOI: 10.1136/bjsports-2013-092767.
Hakman, A., Vaskan, I., Kljus, O., Liasota, T., Palichuk, Y., & Yachniuk, M. (2018). Analysis of the acquisition of expertise and mastery of physical skills for performing techniques by young footballers. Journal of Physical Education and Sport, 18, 1237–1242. DOI: 10.7752/jpes.2018.s2184.
Hanewinkel-van Kleef, Y. B., Helders, P. J., Takken, T., & Engelbert, R. H. (2009). Motor performance in children with generalized hypermobility: the influence of muscle strength and exercise capacity. Pediatric Physical Therapy, 21(2), 194-200. DOI: 10.1097/PEP.0b013e3181a3ac5f.
Nekhanevych, O., Bakuridze-Manina, V., & Khomenko, V. (2018). Early signs of physical overstrain of the cardiovascular system in athletes with symptoms of connective tissue dysplasia. Journal of Physical Education and Sport, 18, 1150-1154. DOI:10.7752/jpes.2018.s2154.
Scheper, M. C., de Vries, J. E., Juul-Kristensen, B., Nollet, F., & hh Engelbert, R. (2014). The functional consequences of generalized joint hypermobility: a cross-sectional study. BMC musculoskeletal disorders, 15(1), 1-9. DOI: 10.1186/1471-2474-15-243.
To, M., & Alexander, C. M. (2019). Are people with joint hypermobility syndrome slow to strengthen? Archives of physical medicine and rehabilitation, 100(7), 1243-1250. DOI: 10.1016/j.apmr.2018.11.021.
Опубліковано
2021-06-24
Як цитувати
Глущук, Є., Неханевич , О., & Хоменко, В. (2021). Морфологічні особливості та аеробна продуктивність у футболістів з гіпермобільністю суглобів. Український науково-медичний молодіжний журнал, 124(2), 36-43. https://doi.org/10.32345/USMYJ.2(124).2021.36-43