Препарати в формі пелет, систематизація інформації щодо методів виробництва, дослідження мікроструктури та властивостей пелет омепразолу

  • Анна Єрхова Студентка магістратури, Інституту біомедичних технологій, “Відкритого міжнародного університету розвитку людини “Україна” Київ, Україна
  • Марина Катинська Кафедра фармації Інституту біомедичних технологій, “Відкритого міжнародного університету розвитку людини “Україна” Київ, Україна.
Ключові слова: кишковорозчинні пелети, метод нашарування активного фармацевтичного інгредієнту, омепразол, пряма пелетизація

Анотація

У статті наведений огляд фармацевтичних препаратів у формі пелет, систематизація інформації щодо методів виробництва, дослідження мікроструктури та властивостей пелет омепразолу. Основною метою проведеного дослідження є узагальнення випадків, коли використання такої форми як пелети є найбільш обґрунтованим, провести огляд лікарських засобів в Україні, що містять пелети, порівняти пелети від українських виробників (було вирішено взяти пелети від корпорації Артеріум та Фармак) з закордонними (в якості закордонних виробників, було вирішено взяти виробників Teva та ChemoIberica),  узагальнити сучасні методи виробництва пелет, дослідити доступні пелети омепразолу від різних виробників, порівняти їх властивості та обґрунтувати метод, який був використаний у виробництві. З метою порівняння властивостей пелет від різних виробників було вирішено дослідити морфологію, щільність, діаметр, середню масу пелет омепразолу. Дослідити та порівняти стійкості кишковорозчинних пелет омепразолу різних виробників до рідкого середовища з різними показниками рН. На підставі отриманих експериментальних даних пояснити можливу причину відмінностей у властивостях досліджуваних пелет. Методика проведення включала дослідження морфології, щільності, діаметру, середньої маси. У роботі було використано мікроскопію та гравіметричний аналіз. Для дослідження стійкості кишковорозчинних пелет до рідкого середовища з різними показниками рН було використано метод, що досліджує приріст вмісту вологи (після експозиції у розчинах, що імітують можливий рівень рН шлунку людини) та втрати в масі після висушування або швидкість розпадання пелет. Об’єктом дослідження обрано пелети омепразолу від виробників корпорації Артеріум (Kиївмедпрепарат), Фармак, ChemoIberica (CI) та Teva. У статті представлено результати експерименту, який засвідчив, що всі пелети мають резервуарну систему, пелети виробників ChemoIberica, Артеріум та Teva були виготовлені методом нашарування для введення активного фармацевтичного інгредієнту, а пелети від виробника Фармак були виготовлені з використанням методу прямої пелетизації. Також при дослідженні кишковорозчинних властивостей пелет були розраховані показники по вологопоглинанню та втрати в масі після висушування. Виходячи зі складу допоміжних речовин, який представлений в інструкції до препаратів, можна припустити, що у ролі функціонального полімеру при виробництві плівкових оболонок у ChemoIberica, Teva та Фармак цим полімером виступає метакрилатний сополімер, а у виробника Артеріум гіпромелоза фталат. Обидва полімери застосовуються у пероральній лікарській формі, як матеріал для ентерального/кишковорозчинного покриття для таблеток, пелет або гранул. Результати проведеного дослідження можуть бути корисними для подальшого удосконалення формул виробництва препаратів у формі пелет.

Посилання

Al-Hashimi, N., Begg, N., Alany, R. G., Hassanin, H., & Elshaer, A. (2018). Oral modified release multiple-unit particulate systems: compressed pellets, microparticles and nanoparticles. Pharmaceutics, 10(4), 176. DOI: 10.3390/pharmaceutics10040176
Majeed, S. M., Al-Shaheen, M. K., Al-Zidan, R. N., & Mahmood, S. M. (2020). Multiple Unite Pellet Systems (MUPS) as Drug Delivery model. Journal of Drug Delivery and Therapeutics, 10(6), 231-235. DOI: 10.22270/jddt.v10i6.4389
Mishra, R. V., Paldewar, S. G., & Nandgude, T. D. (2020). An outline of variables in pelletization by extrusion and spheronization. International Journal of Applied Pharmaceutics, 39-44. DOI: 10.22159/ijap.2020v12i4.37277
Mohylyuk, V., Styliari, I. D., Novykov, D., Pikett, R., & Dattani, R. (2019). Assessment of the effect of Cellets’ particle size on the flow in a Wurster fluid-bed coater via powder rheology. Journal of Drug Delivery Science and Technology, 54, 101320. DOI: 10.1016/j.jddst.2019.101320
Singh, I., Devi, G., Barik, B. R., Sharma, A., & Kaur, L. (2020). Mucoadhesive Pellets for Drug Delivery Applications: A Critical Review. Reviews of Adhesion and Adhesives, 8(2), 153-167. DOI: 10.7569/RAA.2020.097305
V. Mohylyuk, V., Patel, K., Murnane, D., Richardson, C., Liu, F. (2018, November). Investigation into the internal structure of coated microparticles to support formulation and coating process development. AAPS PharmSci 360, Washington, DC, United States.
Демчук М.Б., Грошовий Т.А., Найда Ю.В., & Коваль В.М. (2019) Сучасний стан створення, виробництва та дослідження таблетованих лікарських препаратів. Фармацевтичний часопис, 2, 103-111. DOI: 10.11603/2312-0967.2019.2.10197
Нековаль, І.В.,& Казанюк Т.В. (2018) Фармакологія. Київ:Медицина
Представлення результатів експериментальної роботи з огляду фармацевтичних препаратів в формі пелет, систематизація інформації щодо методів виробництва, дослідження мікроструктури та властивостей пелет омепразолу: матеріали XI International Scientific and Practical Conference (16 – 17, November 2020, Vancouver), 87-88.
Тригубчак О.В., Гуреєва С.М., Юр’єва О.О., Лисенко О.С. & Гой А.М. (2018). Підходи до створення комбінованих твердих лікарських форм. Ліки України плюс, 1 (34), 20-23.
Опубліковано
2021-06-24
Як цитувати
Єрхова, А., & Катинська, М. (2021). Препарати в формі пелет, систематизація інформації щодо методів виробництва, дослідження мікроструктури та властивостей пелет омепразолу. Український науково-медичний молодіжний журнал, 124(2), 44-52. https://doi.org/10.32345/USMYJ.2(124).2021.44-52