Поліморфізм G20210A гена F2 та його зв'язок з активністю плазмового гемостазу у пацієнтів з гострими коронарними синдромами, асоційованими з цукровим діабетом 2 типу

  • Олена Карпенко Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини №1 НМУ імені О.О.Богомольця
Ключові слова: гемостаз, генетичний поліморфізм, гострий коронарний синдром, коагуляція, цукровий діабет

Анотація

Складні захворювання, такі як ішемічна хвороба серця та цукровий діабет, спричинені нелінійною взаємодією численних генетичних та екологічних факторів ризику. Характеристика не тільки генів-кандидатів, а й складних взаємодій між ними є, очевидно, більш потужним підходом до вивчення таких захворювань. Невідповідність даних різних досліджень пояснюється тим, що генетичний ризик ішемічної хвороби серця базується не на дії окремого гена, а на взаємодії між декількома патофізіологічними шляхами, контрольованими кількома генами, та іншими факторами ризику. Метою дослідження стало визначення стану активності згортання крові у пацієнтів з ізольованим та коморбідним перебігом гострого коронарного синдрому та цукрового діабету 2 типу залежно від поліморфізму G20210A гена F2. Матеріали та методи: В процесі дослідження нами було обстежено 60 хворих, які проходили лікування у відділенні невідкладної кардіології: 30 хворих на гострий коронарний синдром, 30 хворих на гострий коронарний синдром та цукровий діабет та 15 осіб, що склали групу контролю. Для молекулярно-генетичного аналізу вико­ристовували зразки ДНК пацієнтів, виділені з веноз­ної крові сорбентним методом. Поліморфізм G20210A гена F2 визначали методом полімеразної ланцю­гової реакції з використанням двопраймерної системи та готових реагентів («Синтол», Росія) на апараті Applied Biosystems 7500. Статистична обробка результатів здійснювалася за допомогою програми SPSS-23. Результати: Проаналізувавши дані, можемо вказати на відсутність зв’язку між мутацією гена F2 та активацією процесів згортання  у групі хворих на гострий коронарний синдром. Висновки: Таким чином, у групі пацієнтів з гострим коронарним синдромом не виявлено значущої залежності між показниками згортання крові, антикоагуляційною системою крові та поліморфізмами G20210A.

Посилання

Almawi, W. Y., Ameen, G., Tamim, H., Finan, R. R., & Irani-Hakime, N. (2004). Factor V G1691A, prothrombin G20210A, and methylenetetrahydrofolate reductase [MTHFR] C677T gene polymorphism in angiographically documented coronary artery disease. Journal of Thrombosis and Thrombolysis, 17(3), 199–205.
Hendy, O. M., Abd Al Moneam, E. L. H. A. M. Y., Allam, M., Soliman, S., Kamal, A., & Abd El Nasser (2011). Frequency of thrombotic gene mutations in diabetic patients with and without coronary artery disease. The Medical Journal of Cairo University, 79(2).
Hmimech, W., Idrissi, H. H., Diakite, B., Baghdadi, D., Korchi, F., Habbal, R., & Nadifi, S. (2016). Association of C677T MTHFR and G20210A FII prothrombin polymorphisms with susceptibility to myocardial infarction. Biomedical reports, 5(3), 361-366.
Inbal, A., Freimark, D., Modan, B., Chetrit, A., Matetzky, S., Rosenberg, N., Dardik, R., Baron, Z., & Seligsohn, U. (1999). Synergistic effects of prothrombotic polymorphisms and atherogenic factors on the risk of myocardial infarction in young males. Blood, 93(7), 2186–2190.
Jadaon, M. M. (2011). Epidemiology of prothrombin G20210A mutation in the Mediterranean region. Mediterranean journal of hematology and infectious diseases, 3(1).
Kaur, R., Das, R., Ahluwalia, J., Kumar, R. M., & Talwar, K. K. (2016). Genetic polymorphisms, biochemical factors, and conventional risk factors in young and elderly north Indian patients with acute myocardial infarction. Clinical and Applied Thrombosis/Hemostasis, 22(2), 178-183.
Lavigne-Lissalde, G., Sanchez, C., Castelli, C., Alonso, S., Mazoyer, E., Bal Dit Sollier, C., Drouet, L., Juhan-Vague, I., Gris, J. C., Alessi, M. C., & Morange, P. E. (2010). Prothrombin G20210A carriers the genetic mutation and a history of venous thrombosis contributes to thrombin generation independently of factor II plasma levels. Journal of Thrombosis and Haemostasis: JTH, 8(5), 942–949.
Lijfering, W., Middeldorp, S., Veeger, N., Hamulyák, K., Prins, M., Büller, H., & van der Meer, J. (2011). Risk of recurrent venous thrombosis in homozygous carriers and double heterozygous carriers of factor V Leiden and prothrombin G20210A. Phlebology, 26(5), 217-219.
Oros, M. M., Lutz, V. V., Pavlo, A. H., & Sitkar, A. D. (2020). Investigation of the influence of thrombophilic genes polymorphism, including serpin 1 (pai-i), fii, prothrombin and itgb3-β integrin, on the frequency of stroke in association with controllable risk factors for its occurrence. Wiad Lek, 73(3), 471-477.
Poort, S. R., Rosendaal, F. R., Reitsma, P. H., & Bertina, R. M. (1996). A common genetic variation in the 3'-untranslated region of the prothrombin gene is associated with elevated plasma prothrombin levels and an increase in venous thrombosis.
Rosendaal, F. R., Siscovick, D. S., Schwartz, S. M., Beverly, R. K., Psaty, B. M., Longstreth, W. T., Jr, Raghunathan, T. E., Koepsell, T. D., & Reitsma, P. H. (1997). Factor V Leiden (resistance to activated protein C) increases the risk of myocardial infarction in young women. Blood, 89(8), 2817–2821.
Wang, J. J., & Fang, M. Y. (2016). Effects of coagulation factors and inflammatory cytokines on development of acute myocardial infarction in patients younger than 60 years. Tropical Journal of Pharmaceutical Research, 15(4), 827-831.
Yamada, Y., Ichihara, S., & Nishida, T. (2008). Molecular genetics of myocardial infarction. Genomic medicine, 2(1-2), 7-22.
Zivelin, A., Mor-Cohen, R., Kovalsky, V., Kornbrot, N., Conard, J., Peyvandi, F., ... & Seligsohn, U. (2006). Prothrombin 20210G> A is an ancestral prothrombotic mutation that occurred in whites approximately 24 000 years ago. Blood, 107(12), 4666-4668.
Опубліковано
2021-07-15
Як цитувати
Карпенко, О. (2021). Поліморфізм G20210A гена F2 та його зв’язок з активністю плазмового гемостазу у пацієнтів з гострими коронарними синдромами, асоційованими з цукровим діабетом 2 типу. Український науково-медичний молодіжний журнал, 124(2), 64-70. https://doi.org/10.32345/USMYJ.2(124).2021.64-70