Прогнозування ступеню небезпечності забруднення грунту, підземних та поверхневих вододжерел пестицидами з класів тріазолонів, трикетонів та карбоксамідів залежно від грунтово-кліматичних умов

  • Юлія Мартіянова Кафедра гігієни та екології № 3, НМУ імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
  • Марія Коршун Кафедра гігієни та екології № 3, НМУ імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
Ключові слова: ґрунт, міграція, пестициди, підземні води, стабільність

Анотація

Домінуюче місце в боротьбі зі шкідниками, бур’янами та хворобами рослин займають хімічні засоби захисту, використання яких забезпечує отримання високих врожаїв сільськогосподарських культур. Водночас, поряд з високим економічним ефектом, існує потенційна небезпека широкого застосування пестицидів, зумовлена їх токсичністю для живих організмів, зокрема ссавців, та здатністю накопичуватися у ґрунті, мігрувати у контактуючі з ним середовища і, врешті-решт, надходити в організм людини переважно перорально з харчовими продуктами та питною водою. Метою нашого дослідження є гігієнічна оцінка потенційної небезпеки забруднення ґрунту та міграції в системі «ґрунт - підземні та поверхневі джерела водопостачання» трьох нових пестицидів з різних хімічних класів у широкому діапазоні ґрунтово-кліматичних умов. Методи. Об’єктами дослідження були стійкість, екотоксикологічна небезпечність та міграційна здатність двох гербіцидів: амікарбазону з хімічного класу тріазолонових сполук та біциклопірону з класу трикетонів, і фунгіциду підіфлуметофену  з класу карбоксамідів. На основі даних про фізико-хімічні властивості, стабільність у ґрунті та параметри токсикометрії було проведено оцінку небезпечності досліджуваних речовин в системі «ґрунт-вода», для чого визначено екотоксикологічну небезпечність (екотокс); оцінено імовірність міграції пестицидів з ґрунту в підземні води за константою сорбції органічним вуглецем (Кос), скринінговим індексом вимивання LIX, індексом потенційного вимивання (GUS) та індексом потенційного забруднення ґрунтових і річкових вод (LЕАСНmod).

Результати та обговорення. Встановлено, що підіфлуметофен є високостійким (І клас) та мало мобільним (IV клас за Koc) у ґрунті пестицидом, з широким (від мінімального до майже максимального) потенціалом вилуговування за скринінговим індексом LIX, якому притаманна від дуже низької до високої здатність до вимивання за індексами GUS (від V до ІІ класу) та LЕАСНmod (від ІІІ до І класу). Амікарбазон є стійким (ІІ клас), мобільним (ІІ клас за Koc) та вимивним за LIX (практично у будь-яких ґрунтово-кліматичних умовах) пестицидом з високою (І клас) за LЕАСНmod та від низької (ІV клас) до дуже високої (І клас) за GUS здатністю до вилуговування. Біциклопірон – високостійкий (І клас) в лабораторних та стійкий (ІІ клас) в польових дослідах; за Koc є від дуже мобільного (I клас) до мало мобільного (IV клас), що зумовило широкий (від 0 до майже 1) потенціал вилуговування за LIX, високу (І клас) здатність до вимивання за LЕАСНmod та від дуже низької (V клас) до дуже високої (І клас) ймовірності вилуговування за GUS. Екотоксикологічна небезпечність досліджуваних пестицидів за різних ґрунтово-кліматичних умов є нижчою на 1–5 порядків в порівнянні з ДДТ; до того ж ризик негативного впливу на наземні біоценози біциклопірону є меншим, ніж амікарбазону та підіфлуметофену. Висновок. Досліджувані речовини є вимивними за скринінговим індексом LIX та показали високу імовірність небезпечного забруднення поверхневих та ґрунтових вод за індексами GUS та LЕАСНmod, хоча за певних ґрунтово-кліматичних умов підіфлуметофену та біциклопірону притаманна низька, амікарбазону – помірна здатність до вимивання за індексом GUS. Кінцева оцінка ризику для здоров’я людини міграції досліджуваних пестицидів в системі «ґрунт–вода» буде надана за результатами досліджень їх поведінки в ґрунтово-кліматичних умовах України.

 

Посилання

Agricultural Substances Databases Agriculture & Environment Research Unit. University of Hertfordshire. http://sitem.herts.ac.uk/aeru/iupac/docs/Background_and_Support.pdf
Antonenko, A.M. (2014). Oczіnka ekotoksikologіchnoї nebezpechnostі ta riziku zabrudnennya pіdzemnix vod novimi pesticidami іngіbіtorami 4-gіdroksifenіlpіruvatdioksigenazi ta іngіbіtorami mіkrosomal`nix fermentіv. Aktual`nі problemi suchasnoї medicini, 14(3), 43-47.
Claudia A.S. (2002). Screening method for assessing pesticide leaching potential. Pesticidas: R. Ecotoxicol. Curitiba. (12), 69-78. https://doi.org/10.5380/pes.v12i0.3151
Department of agriculture. Pydiflumentonfen. New Active Ingredient Review. CAS 1228284-64-7; EPA PC CODE 090110 (2018), 1-2. https://www.mda.state.mn.us/sites/default/files/inline-files/Pydiflumetofen.pdf
European Commission. Pydiflumetofen. Volume 1 (2019), 280.
https://echa.europa.eu/documents/10162/da5eb3c8-0089-60e5-44e5-68936d4f26e6
Gorbachevs`kij , R.V., & Korshun , M.M. (2012). Gіgієnіchna oczіnka ekotoksikologіchnix rizikіv zastosuvannya іmіdazolіnonovix gerbіcidіv. Zbіrnik naukovix pracz` spіvrobіtnikіv NMAPO іmenі P.L. Shupika, 373-377.
Goncharuk , E.I., & Sidorenko , G.I. (1986). Gigienicheskoe normirovanie ximicheskix veshhestv v pochve: Rukovodstvo. M.: Medicina.
Groundwater Ubiquity Score (GUS). National pesticide information center. http://npic.orst.edu/envir/gus.html
Gustafson D.I. (1989). Groundwater ubiquity score: a simple method for assessing pesticide leachability. Environmental Toxicology and Chemistry. (8), 339-357. https://doi.org/10.1002/etc.5620080411
Karpenko, V.V. (2009). Hіhіienіchna otsіnka herbіtsydіv - pokhіdnykh sulfonіlsechovyny ta naukove obgruntuvanniam rehlamentіv yikh bezpechnoho zastosuvannia na zernovykh kulturakh. (Master's thesis). Natsіonalnyi medychnyi unіversytet іm. O.O. Bohomoltsia, Kyiv.
Korshun, O.M. (2008). Ekoloho-hіhіienіchne obgruntuvannia rehlamentіv bezpechnoho zastosuvannia suchasnykh khіmіchnykh zasobіv zakhystu yablunevykh sadіv. (Doctoral dissertation). Іnstytut hіhіieny ta medychnoi ekolohіi іm. O. M. Marzieieva, Kyiv.
Malhat F.M. (2017). BICYCLOPYRONE (295). Central Agricultural pesticides Laboratory. Giza, Egypt. 25-55. http://www.fao.org/fileadmin/templates/agphome/documents/Pests_ Pesticides/JMPR/Evaluation2017/BICYCLOPYRONE__295_.pdf
Mel`nikov, N.N. (1996). K voprosu o zagryaznenii pochvy` xlororganicheskimi soedineniyami. Agroximiya, 10, 72-74.
Mel`nikov, N.N., & Belan, S.R. (1997). Sravnitel`naya opasnost` zagryazneniya pochvy` gerbicidami – proizvodny`mi simm-triazinov i nekotory`x drugix shestichlenny`x geterociklicheskix soedinenij . Agroximiya, 2, 66-67.
National Pesticide Information Center [NPIC]. OSU Extension Pesticide Properties Database. http://npic.orst.edu/ingred/ppdmove.htm
Papa E., Castiglioni S., Gramatica P., Dukhovny V., Kayumov O. and Calamari D. (2004). Screening the leaching tendency of pesticides applied in Amu Darya Basin (Uzbekistan) Water Research, (38), 3485-3494. https://doi.org/10.1016/j.watres.2004.04.053
Pesticide Properties Data Base [PPDB]. https://sitem.herts.ac.uk/aeru/ppdb/en/atoz.htm
Pesticide Properties Data Base [PPDB]. Amicarbazone. https://sitem.herts.ac.uk/aeru/ppdb/en/ Reports/1159.htm
Pesticide Properties Data Base [PPDB]. Bicyclopyrone. http://sitem.herts.ac.uk/aeru/ppdb/en/ Reports/1652.htm
Pesticide Properties Data Base [PPDB]. Pydiflumentonfen. http://sitem.herts.ac.uk/aeru/ ppdb/
en/Reports/3086.htm
Pestytsydy. Klasyfikatsiia za stupenem nebezpechnosti: DSanPiN 8.8.1.002-98 (2000). Zb. Vazhlyvykh ofitsiinykh materialiv z sanitarnykh i protyepidemichnykh pytan. 9(1), 249-266.
Public release summary on the evaluation of the new product Amitron 700WG Herbicide (2018), 46. https://apvma.gov.au/node/29506
Public release summary on the evaluation of the new active bicyclopyrone in the product Talinor Herbicide. (2017), 62. https://apvma.gov.au/sites/default/files/publication/26736-prs-
bicyclopyrone-talinor-herbicide.pdf
Public release summary on the evaluation of pydiflumetofen in the product Miravis Fungicide (2018), 60. https://apvma.gov.au/node/29011
US EPA-Pesticides. Amicarbazone: HED Human Health Risk Assessment for New Food Use Herbicide on Field Corn (2005), 11-12.
https://archive.epa.gov/pesticides/chemicalsearch/chemical/foia/web/pdf/114004/114004-2005-08-10a.pdf
Vavrіnevich, O.P., Omel`chuk, S. T., & Bardov, V. G. (2014). Toksikologo-gіgієnіchna oczіnka zastosuvannya fungіcidіv klasu etilen-bіs-ditіokarbamatіv v suchasnix texnologіyax xіmіchnogo zaxistu sіl`s`kogospodars`kix kul`tur. Vіsnik VDNZU «Ukraїns`ka medichna stomatologіchna akademіya», 14(1), 43-48.
Vogue, P.A., Kerle E. A., Jenkins, J.J. (1994). OSU Extension Pesticide Properties Database; National pesticide information center. http://npic.orst.edu/ingred/ppdmove.htm
Опубліковано
2021-06-24
Як цитувати
Мартіянова, Ю., & Коршун, М. (2021). Прогнозування ступеню небезпечності забруднення грунту, підземних та поверхневих вододжерел пестицидами з класів тріазолонів, трикетонів та карбоксамідів залежно від грунтово-кліматичних умов. Український науково-медичний молодіжний журнал, 124(2), 77-88. https://doi.org/10.32345/USMYJ.2(124).2021.77-88