ЗНАЧЕННЯ ПОЛІМОРФІЗМУ PRO12ALA ГЕНУ PPARG В ПОРУШЕНІ ПРОЦЕСІВ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕННЯ ЛІПІДІВ ТА АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ У ХВОРИХ НА ЦУ КРОВИЙ ДІАБЕТ 2 ТИПУ

  • В.Я. Мокрій Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
  • С.В. Зяблицев Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
  • М.В. Кришталь Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
Ключові слова: перекисне окислення ліпідів; антиоксидантна система; цукровий діабет 2 типу; поліморфізм Рго12АІа гв1801282 гена РРАЛЄ.

Анотація

Захворюваність на ЦД 2 типу невпинно зростає як в Україні, так і в світовому масштабі. Важкість даної патології визначається кількістю ускладнень, в основі яких лежать процеси перекислого окислення ліпідів (ПОЛ). На сьогоднішній день, вплив поліморфізму Рго12АІа гв1801282 гену РРАЛЄ на окисні та антиоксидантні процеси не викликає жодного сумніву. Нами була вивчена асоціація між цім поліморфізмом та інтенсифікацією ПОЛ і активністю антиоксидантних систем (АОС) у 88 хворих на ЦД 2 типу, з використанням дисперсійного аналізу. У носіїв алелі 12Рго чоловічої статі виявлено вірогідну більшу інтенсифікацію ПОЛ, ніж у жінок, із збільшенням рівня ДК (р=0,034) та МДА (р=0,001). Зниження фермента­тивної каталазної ланки АОС у хворих на ЦД 2 типу спостерігалось у випадку генотипу Рго12Рго гену РРАЛЄ на 21,7% в порівнянні з гетерозиготами (Л=8,17; р=0,005) та при наявності алелі 12Рго (Л=6,28; р=0,013). Виявлено вірогідно вищу активність АОС у вигляді збільшення рівня б-ТФ (р=0,016) та активності каталази (р=0,034) серед пацієнтів чоловічої статі, з поліморфізмом Рго12АІа гену РРАЛЄ, ніж у гомозигот за алелю 12Рго.

Опубліковано
2016-12-14
Як цитувати
Мокрій, В., Зяблицев, С., & Кришталь, М. (2016). ЗНАЧЕННЯ ПОЛІМОРФІЗМУ PRO12ALA ГЕНУ PPARG В ПОРУШЕНІ ПРОЦЕСІВ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕННЯ ЛІПІДІВ ТА АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ У ХВОРИХ НА ЦУ КРОВИЙ ДІАБЕТ 2 ТИПУ. Український науково-медичний молодіжний журнал, (4(98), 5-9. https://doi.org/10.32345/USMYJ.4(98)().2016.5-9