БІОПЛІВКИ ТА ЇХ РОЛЬ В ІНФЕКЦІЙНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ

  • В.В. Недашківська ДУ «Інститут фармакології та токсикології НАМН України», м. Київ, Україна
  • М.Л. Дронова ДУ «Інститут фармакології та токсикології НАМН України», м. Київ, Україна
  • Н.О. Вринчану ДУ «Інститут фармакології та токсикології НАМН України», м. Київ, Україна
Ключові слова: мікроорганізми, біоплівки, інфекційні захворювання.

Анотація

Формування біоплівок - організованих угруповань мікроорганізмів, є однією із основних стратегій їх виживання не тільки у навколишньому середовищі, але й у макроорганізмі. Дослідженням у цій галузі приділяється значна увага науковців, оскільки здатність патогенних бактерій до плівкоутворення створює суттєві проблеми у клінічній практиці - істотно підвищується стійкість до дії антимікробних препаратів та факторів імунного захисту макроорганізму. На даний час відомо, що біоплівки характери­зуються етапністю розвитку, наявністю позаклітинного матриксу та здатністю до саморегуляції за рахунок міжклітинної комунікації (системи quorum sensing), що дозволяє обрати принципово нові мішені для антибіоплівкової терапії. У більшості випадків біоплівкові мікроорганізми викликають хронічні форми захворювань, а при дисемінації та вивільненні планктонних форм здатні призводити до загострення запальних процесів. Біоплівки, утворені бактеріями, грибами або мікробними асоціаціями, ускладнюють перебіг ранового процесу, спричиняють хвороби ПОР-органів, інфекції муяких тканин та кісток, дихальної, видільної, серцево-судинної системи, запальні процеси статевих органів, шлунково- кишкового тракту та ін. Експериментально доведено, що мікроорганізми здатні формувати біоплівки не лише на біотичних, але і на абіотичних поверхнях. Особливої уваги заслуговують інфекції, пов’язані з медичними пристроями - катетерами, стентами, штучними клапанами тощо, оскільки біоплівки можуть розвиватись на них вже у перші дні після встановлення. Детальні дослідження властивостей біоплівок істотно доповнюють відомості щодо відносин бактерій та грибів з організмом людини, механізмів розвитку інфекційного процесу та впливу антимікробних препаратів на мікроорганізми. На основі цих даних медична мікробіологія, клінічна та експериментальна фармакологія активно розробляють нові підходи до діагностики і лікування гнійно-запальних процесів, викликаних біоплівками.

Опубліковано
2016-12-14
Як цитувати
Недашківська , В., Дронова , М., & Вринчану , Н. (2016). БІОПЛІВКИ ТА ЇХ РОЛЬ В ІНФЕКЦІЙНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ. Український науково-медичний молодіжний журнал, (4(98), 10-19. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/85