ПОРІВНЯЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІКИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ІНФЕКЦІЙНОСТІ ЛАБОРАТОРНИХ ШТАМІВ ТА КЛІНІЧНИХ ІЗОЛЯТІВ ВІРУСІВ КОКСАКІ В

  • В.А. Понятовський Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, м. Київ, Україна
  • В.В. Бобир Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, м. Київ, Україна
  • В.Б. Настенко Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, м. Київ, Україна
Ключові слова: ентеровіруси, інфекційність, культуриклітин, резистентність.

Анотація

При оцінці епідемічної небезпеки поширеності вірусних інфекцій велике значення набуває питання тривалості виживання ентеровірусів. Це питання особливо актуальне у зв’язку з тим, що віруси, завдяки своїм біологічним особливостям (внутрішньоклітинні паразити), не розмножуються у зовнішньому середовищі, а тільки знаходяться в ньому. Метою роботи було порівняльне вивчення динаміки збереження інфекційності клінічних ізолятів і прототипнихштамів вірусів Коксакі В у лабораторних умовах.У дослідженнях використовувалися музейні прототипні штами і клінічні ізоляти вірусів Коксакі В3 та Коксакі В6. Наявність ентеровірусів в клінічному матеріалі підтверджували молекулярно-генетичними методами, а саме, постановкою полімеразної ланцюгової реакції (ЗТ-ПЛР) . Результати експериментів свідчать про досить високу стійкість досліджуваних вірусних популяцій при + 4 ° С. При зростанні температури зберігання зафіксовано зниження резистентності ентеровірусів. Так, при 20єС більшість досліджуваних зразків інактивувались вже на 60 добу спостереження, хоча, слід зазначити, що клінічні ізоляти проявляли трохи більшу стійкість при даних умовах зберігання: вони залишалися інфекційними на 60 добу спостереження в титрі 1,0 Ід10. При температурі 37 °С динаміка інактивації клінічних і прототипних штамів вірусів Коксакі В3 таКоксакі В6 відбувалася практично однаково: вже на 36 добу зберігання в дослідних зразках інфекційних вірусних агентів зафіксовано не було. В цілому зафіксовановищу резистентність клінічних ізолятів вірусів Коксакі В у порівнянні з музейними прототипними штамами даних мікроорганізмів. Крім того, результати досліджень свідчать про зниження резистентності клінічних ізолятів вірусів Коксакі В після їх тривалого культивування в культурах клітин. Резистентність клінічних ізолятів вірусів Коксакі В, які пройшли по шість пасажів на культурі клітин не відрізняється від резистентності лабораторних штамів даних вірусів.

Опубліковано
2016-12-14
Як цитувати
Понятовський , В., Бобир, В., & Настенко , В. (2016). ПОРІВНЯЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІКИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ІНФЕКЦІЙНОСТІ ЛАБОРАТОРНИХ ШТАМІВ ТА КЛІНІЧНИХ ІЗОЛЯТІВ ВІРУСІВ КОКСАКІ В. Український науково-медичний молодіжний журнал, (4(98), 24-27. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/87