ЗНАЧЕННЯ ДИСФУНКЦІЇ НИРОК У ХВОРИХ З ГОСТРОЮ ДЕКОМПЕНСОВАНОЮ СЕРЦЕВОЮ НЕДОСТАТНІСТЮ

  • І.І. Горда Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
Ключові слова: гостра декомпенсована серцева недостатність, хронічна хвороба нирок, ИЄАб, дисфунція нирок.

Анотація

Дисфункція нирок має значний негативний вплив на прогноз у хворих на гостру декомпенсовану серцеву недостатність (ГДСН) та асоціюється зі збільшенням частоти таких комбінованих точок як смерть в стаціонарі + фібриляція шлуночків + шлуночкова тахікардія та смерть в стаціонарі + кардіогенний шок. Такі інструментальні показники як ЦВТ та Е/Е’, а також лабораторні маркери пошкодження нирок та серця можуть використовуватися для оцінки конгестїї хворих з дисфункцією нирок при ГДСН. У проспективне дослідження залучено 107 хворих з ГДСН, які були госпіталізовані в кардіологічні відділення Олександрійської клінічної лікарні м. Києва протягом 2013 року. Обстеження пацієнтів передбачало визначення ЕКГ у динаміці, ультразвукове дослідження серця, рентгенографію органів грудної порожнини за показаннями і стандартні загальноклінічні та біохімічні лабораторні аналізи, а також центральний венозний тиск (ЦВТ). Крім того, 67 пацієнтам визначалися наступні маркери серцевої недостатності та пошкодження нирок: ИТ-ргоБИР( рд/ті) та ИЄАб (рд/ті) (ЕбіБА).Всі хворі були розділені на дві групи в залежності відшвидкістю клубочкової фільтрації (ШКФ) при госпіталізації. Перша група (зі зниженою ШКФ) включала 46 хворих (середній вік 64,8±2,72), ШКФ яких була е” 60 мл/год за МйИй. Друга група (зі збереженою ШКФ) включала 61 хворих (середній вік 55,3±2,32), ШКФ яких була < 60 мл/год за МйИй.

Опубліковано
2016-12-14
Як цитувати
Горда , І. (2016). ЗНАЧЕННЯ ДИСФУНКЦІЇ НИРОК У ХВОРИХ З ГОСТРОЮ ДЕКОМПЕНСОВАНОЮ СЕРЦЕВОЮ НЕДОСТАТНІСТЮ. Український науково-медичний молодіжний журнал, (4(98), 33-39. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/89