ВИБІР ОПТИМАЛЬНИХ СТРОКІВ ВИКОНАННЯ РАДИКАЛЬНИХ БАРІАТРИЧНИХ ОПЕРАЦІЙ ПІСЛЯ ПОСТАНОВКИ ВНУТРІШНЬОШЛУНКОВОГО БАЛОНУ ШЛЯХОМ ВИВЧЕННЯ ЗМІНИ ТОВЩИНИ СТІНКИ ШЛУНКА У ХВОРИХ З МОРБІДНИМ ОЖИРІННЯМ

  • І.М. Молнар Київська міська клінічна лікарня №3, м. Київ, Україна
  • О.Ю. Іоффе Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
  • Ю.П. Цюра Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
  • О.М. Криворук Клінічна лікарня «Феофанія», м. Київ, Україна
  • М.С. Кривопустов Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
Ключові слова: морбідне ожиріння, внутрішньошлунковий балон, ендосонографія.

Анотація

Проліковано 38 пацієнтів з морбідним ожирінням, яким перед виконанням радикальної баріатричної операції (gastric-by-pass) виконано постановку внутрішньошлункового балону (ВШБ). 12 пацієнтам перед постановкою ВШБ для оцінки товщини шарів стінки шлунка виконувалась інтрагастральна ендосонографія (ІГЕС). Оцінювали товщину слизової та м’язевої оболонок у 3 анатомічних відділах шлунка: дно, тіло та антральний відділ. Аналогічні ендосонографічні вимірювання проведені усім 12 пацієнтам на першу, 7 та 14 добу після видалення ВШБ. У якості контрольної групи нами взято 12 пацієнтів без ожиріння. Найбільші ендосонографічні зміни товщини стінки шлунка нами зафіксовано на першу добу після видалення ВШБ у пацієнтів з морбідним ожирінням. При цьому потовщення стінки відбувається виключно за рахунок слизового шару. Зменшення товщини стінки фіксується вже на 7 добу після видалення ВШБ, а на 14 добу товщина стінки зменшується до показника норми. Враховуючи той факт, що після видалення ВШБ у першу добу ендосонографічно відмічається потовщення стінки шлунка на 2мм у порівнянні з показником до постановки ВШБ, вважаємо, що проведення радикальної баріатричної операції в першу добу після видалення ВШБ недоцільне. Нормалізація товщини стінки шлунка ендосонографічно фіксується на 14 добу після видалення ВШБ. Виконання радикальної баріатричної операції доцільно проводити не раніше вказаного строку.

Опубліковано
2016-12-14
Як цитувати
Молнар , І., Іоффе , О., Цюра , Ю., Криворук , О., & Кривопустов , М. (2016). ВИБІР ОПТИМАЛЬНИХ СТРОКІВ ВИКОНАННЯ РАДИКАЛЬНИХ БАРІАТРИЧНИХ ОПЕРАЦІЙ ПІСЛЯ ПОСТАНОВКИ ВНУТРІШНЬОШЛУНКОВОГО БАЛОНУ ШЛЯХОМ ВИВЧЕННЯ ЗМІНИ ТОВЩИНИ СТІНКИ ШЛУНКА У ХВОРИХ З МОРБІДНИМ ОЖИРІННЯМ. Український науково-медичний молодіжний журнал, (4(98), 51-53. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/92