ОЦІНКА ВПЛИВУ КВЕРЦЕТИНУ НА ПЕРЕБІГ АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ У ХВОРИХ НА ПОДАГРУ

  • Ю.П. Синиця Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, м. Київ, Україна
Ключові слова: подагра, артеріальна гіпертензія, кверцетин.

Анотація

В ході дослідження оцінювалася ефективність застосування кверцетину у хворих на подагру та артеріальну гіпертензію (АГ), у яких після 6-тижневої базисної гіпоурикемічної терапії рівень сечової кислоти (СК) залишався вище цільового рівня (>360 мкмоль/л). Хворим була запропонована схема лікування із включенням кверцетину до базисної терапії по схемі: 2 г 3 рази на добу протягом 6 тижнів з наступним переходом на підтримуючі дози 2 г на ніч, протягом ще 12 тижнів. Пацієнти були розділені на дві групи в залежності від наявності чи відсутності тофусів. Ефективність лікування оцінювалась до початку дослідження та через 6 і 12 тижнів лікування із визначенням рівня СК крові, показника функціонального стану ендотелію (“й, %), оскисно-відновлювальної системи (малоновий диальдегід (МД) та активність суперооксиддисмутизи (СОД)) та загального ниркового опору (РІ) і повторного вимірювання артеріального тиску (АТ) на плечовій артерії. У ході дослідження було виявлено достовірне зниження рівня СК крові (р < 0,001), “й, % (р < 0,001), МД та СОД (р < 0,001) та РІ з обох сторін (р < 0,001). Середньодобовий систолічний АТ (САТ) зменшився через 6 тижнів на 2,6 %, а через 12 тижнів — на 6,3 % (р < 0,001), а середньодобовий діастолічний АТ (ДАТ) зменшився на 6,2 % через 6 тижні та на 11,5 % через 12 тижнів лікування (р < 0,001). Отже, добавка кверцетину до базисної схеми терапії достовірно сприяє зниженню рівня СК та дозволяє знизити середньодобовий АТ без додавання або збільшення дози антигіпертензив них препаратів. Кверцетин проявляє позитивну динаміку при лікуванні хворих на подагру незалежно від форми її перебігу.

Опубліковано
2016-12-14
Як цитувати
Синиця , Ю. (2016). ОЦІНКА ВПЛИВУ КВЕРЦЕТИНУ НА ПЕРЕБІГ АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ У ХВОРИХ НА ПОДАГРУ. Український науково-медичний молодіжний журнал, (4(98), 54-58. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/93