РОЛЬ СПІВВІДНОШЕННЯ КЛІТИННИХ МАРКЕРІВ ДИФЕРЕНЦІЮВАННЯ CD8 +: CD3 +В ЛІМФОЦИТАРНИХ ІНФІЛЬТРАТАХ ШКІРИ ПРИ ГРИБОПОДІБНОМУ МІКОЗІ

  • Хамаде Луай Мустафа Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца, г. Киев, Украина
Ключові слова: 003 , 008 , лімфоцити, грибоподібний мікоз.

Анотація

Гістологічний діагноз грибоподібного мікозу складний, особливо на етапі ранніх клінічних шкірних проявів хвороби, коли зміни можуть бути інтерпретовані як банальний запальний процес. Гістопатологія грибоподібного мікозу характеризується формуванням у верхніх відділах дерми лімфоцитарних інфільтратів як результат кпональної проліферації пухлинних епідермотропних 004+ лімфоцитів з невеликою кількістю 008+ клітин. Переважання в інфільтраті 004+ лімфоцитів і збільшення співвідношення 004+: 008+ є основним критерієм в діагностиці грибоподібного мікозу. Однак, гістіоцити, які беруть участь у формуванні інфільтрату запалення, також мають 004 позитивний маркер, що сумарно з 004+ лімфоцитами представляється як вагома ознака грибоподібного мікозу. Метою даного дослідження було визначення можливості використання в диференціальній діагностиці грибоподібного мікозу показника клітинних співвідношень 008+: 003+, який виключає гістіоцитарний компонент. Кількісні співвідношення 008+: 003+ клітин визначалися окремо в епідермальному та дермальному компоненті біоптатів шкіри 5 хворих грибоподібним мікозом на ранніх стадіях захворювання. Отримані дані оцінки співвідношення маркерів диференціювання 008+: 003+ можуть бути використані в диференціальній діагностиці грибоподібного мікозу і дерматозів запального генезу.

Опубліковано
2016-12-14
Як цитувати
Мустафа, Х. Л. (2016). РОЛЬ СПІВВІДНОШЕННЯ КЛІТИННИХ МАРКЕРІВ ДИФЕРЕНЦІЮВАННЯ CD8 +: CD3 +В ЛІМФОЦИТАРНИХ ІНФІЛЬТРАТАХ ШКІРИ ПРИ ГРИБОПОДІБНОМУ МІКОЗІ. Український науково-медичний молодіжний журнал, (4(98), 72-74. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/96