[1]
Сікорська , Т. 2011. ВПЛИВ МЕТАБОЛІТНОЇ ТЕРАПІЇ НА ЧАСТОТУ СЕРЦЕВИХ СКОРОЧЕНЬ ТА СУПРАВЕНТРИКУЛЯРНІ ПОРУШЕННЯ РИТМУ В ПАЦІЄНТІВ З АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ, ПОЄДНАНОЮ З ХРОНІЧНОЮ ІШЕМІЄЮ МОЗКУ. Український науково-медичний молодіжний журнал. 1, 1 (Жов 2011), 54-59.