[1]
Овдій M., Коршак , В., Костюченко , Є., Соломаха , К. і Перепелиця , М. 1. ФІЗИЧНА ПІДГОТОВЛЕНІСТЬ І ЯКІСТЬ життя СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД МАСИ ТІЛА. Український науково-медичний молодіжний журнал. 1, 86 (1), 66-69.