[1]
Венедіктова , О. 1. ЦЕНТРАЛЬНА СЕР03НАХ0РІ0РЕТИН0ПАТІЯ. НОВИЙ ПОГЛЯД НА ЕТІОЛОГІЮ ТА ПАТОГЕНЕЗ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ). Український науково-медичний молодіжний журнал. 113, 1 (1), 49-52.