[1]
Литвиненко , К. 1. МЕТАБОЛИИ КИШКОВОЇ МІКРОФЛОРИ ТА НЕАЛКОГОЛЬНОЇ ЖИРОВОЇ ХВОРОБИ ПЕЧІНКИ (СУЧАСНІ ЕТІОПАТОГЕНЕТИЧНІ АСПЕКТИ). Український науково-медичний молодіжний журнал. 4, 76 (1), 37-40.