[1]
Крекотень, О.М. 2010. ІНТЕГРОВАНА ПРОФІЛАКТИКА НА ВСІХ РІВНЯХ - ОСНОВНА МЕТА ПОПЕРЕДЖЕННЯ ІНВАЛІДНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ. Український науково-медичний молодіжний журнал. 3, 57 (Груд 2010), 24-26.