(1)
Тишко , К.; Гнатко , О. ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ПОЛОГІВ У ВАГІТНИХ З ОЖИРІННЯМ. USMYJ 2020, 115, 9-17.