(1)
Мокрий, В. РОЛЬ ГЕНА РЕЦЕПТОРА АКТИВАТОРА ПЕРОКСИСОМ ПРИ ЦУКРОВОМУ ДІАБЕТІ II ТИПУ. USMYJ 1, 4, 17-26.