(1)
Динник , Н. ЗАКОНОМІРНОСТІ РЕЗИСТЕНТНОСТІ ТА РЕАКТИВНОСТІ ОРГАНІЗМУ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ВІРУСНИЙ ГЕПАТИТ С. USMYJ 2011, 1, 33-37.