(1)
Овдій M.; Коршак , В.; Костюченко , Є.; Соломаха , К.; Перепелиця , М. ФІЗИЧНА ПІДГОТОВЛЕНІСТЬ І ЯКІСТЬ життя СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД МАСИ ТІЛА. USMYJ 1, 1, 66-69.