(1)
Лабунько , О.; Мітюряєва , І.; Гнилоскуренко , Г.; Гавриленко , Ю.; Матусова , М. КЛІНІКО-ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ПАРОКСИЗМАЛЬНОЇ ВЕГЕТАТИВНОЇ НЕДОСТАТНОСТІ У ДІТЕЙ ПРИ НАЯВНОСТІ ХРОНІЧНОЇ ПАТОЛОГІЇ ЛОР-ОРГАНІВ. USMYJ 2017, 14-19.