(1)
Безродна , А. КЛІНІКО-ЛАБОРАТОРНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ НСУ-АСОЦІЙОВАННОГО ЦИРОЗУ ПЕЧІНКИ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ЙОГО СТАДІЇ. USMYJ 1, 1, 41-44.