(1)
Венедіктова , О. ЦЕНТРАЛЬНА СЕР03НАХ0РІ0РЕТИН0ПАТІЯ. НОВИЙ ПОГЛЯД НА ЕТІОЛОГІЮ ТА ПАТОГЕНЕЗ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ). USMYJ 1, 113, 49-52.