Тишко , К., & Гнатко , О. (2020). ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ПОЛОГІВ У ВАГІТНИХ З ОЖИРІННЯМ. Український науково-медичний молодіжний журнал, 115(1), 9-17. https://doi.org/10.32345/USMYJ.1(115).2020.9-17