Сороченко , Е., & Сороченко, В. (2015). ІНГІБУВАННЯ БІФУРКАЦІЙНОЇ ЕВОЛЮЦІЙНОЇ РЕЗИСТЕНТНОСТІ ПУХЛИННИХ КЛІТИН ПОЛІФЕНОЛАМИ І ЛІГНІНОМ СУДИННИХ РОСЛИН. Український науково-медичний молодіжний журнал, 3(89), 41-50. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/190