Кацитадзе , И. (1). РАННІ ЕФЕКТИ МЕДИКАМЕНТОЗНОЇ ТЕРАПІЇ СИСТОЛІЧНОЇ ДИСФУНКЦІЇ ЛІВОГО ШЛУНОЧКА У ПАЦІЄНТІВ З ХРОНІЧНОЮ ІШЕМІЧНОЮ ХВОРОБОЮ СЕРЦЯ. Український науково-медичний молодіжний журнал, 4(91), 65-68. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/197