Кацитадзе, І. (2015). ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА ВПЛИВУ ТЕРАПІЇ КОМБІНАЦІЄЮ БІСОПРОЛОЛУЗ ІВАБРАДИНОМ І МОНОТЕРАПІЇ БІСОПРОЛОЛОМ НА СИСТОЛІЧНУ ФУНКЦІЮ ЛІВОГО ШЛУНОЧКА, ПОКАЗНИКИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ГЕМОДИНАМІКИ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНУ ІШЕМІЧНУ ХВОРОБУ СЕРЦЯ, З ПОМІРНО ЗНИЖЕНОЮ ФРАКЦІЄЮ ВИКИДУ. Український науково-медичний молодіжний журнал, 3(89), 80-85. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/225